Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Wei sheng jing ji yan jiu = Weisheng jingji yanjiu
卫生经济研究 = Weisheng jingji yanjiu
Published Zhejiang Sheng Hangzhou Shi : "Wei sheng jing ji yan jiu" za zhi she
Began in 1985
Online access available from:
China Academic Journals Full-Text Database    01 Jan. 1994-
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Notes Non-Latin script record
Numbering Each year begins with no. 1
Issues for <1990, 1-> called also <zong di 32 qi->
Notes In Chinese with main contents in English
Issuing Body Sponsored by: Hua dong wei sheng jing ji yan jiu xie zuo hui
Notes Description based on: 1990, 1; title from cover
Latest issue consulted: 1994, 12
Subject Medical economics -- Periodicals
Hospitals -- China -- Administration -- Periodicals
Public health -- China -- Periodicals
Economics, Medical
Hospital Administration
Public Health
China
Form Electronic journal
Author Hua dong wei sheng jing ji yan jiu xie zuo hui (Hangzhou, China)
LC no. sn 95038956
ISSN 1004-7778
Other Titles Weisheng jingji yanjiu
Health economics research <1994->