No matches found; nearby ISBN/ISSNs are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
9788379038510 : But w butonierce / Bruno Jasieński     
      But w butonierce / Bruno Jasieński ONLINE  E-book 2017
9788379038558 : But w butonierce / Bruno Jasieński     
      But w butonierce / Bruno Jasieński ONLINE  E-book 2017
9788379696871 : Ethics in economic thought : selected issues and various perspectives / Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera     
      Ethics in economic thought : selected issues and various perspectives / Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera ONLINE  E-book 2015
9788379696888 : Ethics in economic thought : selected issues and various perspectives / Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera     
      Ethics in economic thought : selected issues and various perspectives / Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera ONLINE  E-book 2015
Your entry 9788379762699 would be here
9788380882799 : Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych / Aleksandra Baszczyńska     
      Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych / Aleksandra Baszczyńska ONLINE  E-book 2016
9788380882805 : Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych / Aleksandra Baszczyńska     
      Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych / Aleksandra Baszczyńska ONLINE  E-book 2016
9788380883031 : Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta     
      Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta ONLINE  E-book 2016
9788380883048 : Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta     
      Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta ONLINE  E-book 2016
9788380883987 : Pitawal łódzki : głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej / Kazimierz Badziak, Justyna Badziak     
      Pitawal łódzki : głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej / Kazimierz Badziak, Justyna Badziak ONLINE  E-book 2017
9788380883994 : Pitawal łódzki : głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej / Kazimierz Badziak, Justyna Badziak     
      Pitawal łódzki : głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej / Kazimierz Badziak, Justyna Badziak ONLINE  E-book 2017
9788380884328 : Modele biznesu przedsiębiorstw : analiza i raportowanie / Jan Michalak     
      Modele biznesu przedsiębiorstw : analiza i raportowanie / Jan Michalak ONLINE  E-book 2016
9788380884335 : Modele biznesu przedsiębiorstw : analiza i raportowanie / Jan Michalak     
      Modele biznesu przedsiębiorstw : analiza i raportowanie / Jan Michalak ONLINE  E-book 2016
9788380884724 : Oblicza getta : antologia tekstów z getta łódzkiego / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr ; tłumaczenie z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Natan Gross, Monika Polit, Marek Tuszewicki, Małgorzata Zaremba, Agnieszka Żółkiewska ; tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Półrola, Krystyna Radziszewska     
      Oblicza getta : antologia tekstów z getta łódzkiego / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr ; tłumaczenie z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Natan Gross, Monika Polit, Marek Tuszewicki ONLINE  E-book 2017
9788380884731 : Oblicza getta : antologia tekstów z getta łódzkiego / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr ; tłumaczenie z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Natan Gross, Monika Polit, Marek Tuszewicki, Małgorzata Zaremba, Agnieszka Żółkiewska ; tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Półrola, Krystyna Radziszewska     
      Oblicza getta : antologia tekstów z getta łódzkiego / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr ; tłumaczenie z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Natan Gross, Monika Polit, Marek Tuszewicki ONLINE  E-book 2017
9788380885721 : Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm / Renata Lisowska, Jarosław Ropęga     
      Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm / Renata Lisowska, Jarosław Ropęga ONLINE  E-book 2016
9788380885738 : Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm / Renata Lisowska, Jarosław Ropęga     
      Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm / Renata Lisowska, Jarosław Ropęga ONLINE  E-book 2016
9788380886155 : Paradiplomacy in Asia : case studies of China, India and Russia / Małgorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kaminski, Dominik Mierzejewski, Michał Słowikowski     
      Paradiplomacy in Asia : case studies of China, India and Russia / Małgorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kaminski, Dominik Mierzejewski, Michał Słowikowski ONLINE  E-book 2018
9788380887091 : Transnational judicial dialogue on international law in Central and Eastern Europe : annex : country reports / edited by Anna Wyrozumska     
      Transnational judicial dialogue on international law in Central and Eastern Europe : annex : country reports / edited by Anna Wyrozumska ONLINE  E-book 2017
9788380887299 : Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne / Krzysztof Goźdź-Roszkowski     
      Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne / Krzysztof Goźdź-Roszkowski ONLINE  E-book 2017
9788380887329 : Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne / Krzysztof Goźdź-Roszkowski     
      Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne / Krzysztof Goźdź-Roszkowski ONLINE  E-book 2017
9788380887480 : Średniowieczne opowieści biblijne : paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej / Małgorzata Skowronek     
      Średniowieczne opowieści biblijne : paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej / Małgorzata Skowronek ONLINE  E-book 2017
9788380887497 : Średniowieczne opowieści biblijne : paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej / Małgorzata Skowronek     
      Średniowieczne opowieści biblijne : paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej / Małgorzata Skowronek ONLINE  E-book 2017
9788380887633 : Politycy, dyplomaci i żołnierze : studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Dariusza Jeziornego, Sławomira M. Nowinowskiego, Radosława Pawła Żurawskiego vel Grajewskiego     
      Politycy, dyplomaci i żołnierze : studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcja ONLINE  E-book 2017
9788380887640 : Politycy, dyplomaci i żołnierze : studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Dariusza Jeziornego, Sławomira M. Nowinowskiego, Radosława Pawła Żurawskiego vel Grajewskiego     
      Politycy, dyplomaci i żołnierze : studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcja ONLINE  E-book 2017
9788380887732 : Szkice ze stylistyki lingwistycznej = Ocherki po lingvostilistike / Jarosław Wierzbiński ; redaktor, Urszula Dzienciątkowska     
      Szkice ze stylistyki lingwistycznej = Ocherki po lingvostilistike / Jarosław Wierzbiński ; redaktor, Urszula Dzienciątkowska ONLINE  E-book 2017
9788380887749 : Szkice ze stylistyki lingwistycznej = Ocherki po lingvostilistike / Jarosław Wierzbiński ; redaktor, Urszula Dzienciątkowska     
      Szkice ze stylistyki lingwistycznej = Ocherki po lingvostilistike / Jarosław Wierzbiński ; redaktor, Urszula Dzienciątkowska ONLINE  E-book 2017
9788380887992 : Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego     
      Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego ONLINE  E-book 2017
9788380888005 : Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego     
      Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego ONLINE  E-book 2017
9788380888036 : Paradiplomacy in Asia : case studies of China, India and Russia / Małgorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kaminski, Dominik Mierzejewski, Michał Słowikowski     
      Paradiplomacy in Asia : case studies of China, India and Russia / Małgorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kaminski, Dominik Mierzejewski, Michał Słowikowski ONLINE  E-book 2018
9788380888180 : Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej / Michał Igor Ulasiewicz     
      Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej / Michał Igor Ulasiewicz ONLINE  E-book 2017
9788380888197 : Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej / Michał Igor Ulasiewicz     
      Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej / Michał Igor Ulasiewicz ONLINE  E-book 2017
9788380888265 : Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Paweł. A. Nowak     
      Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Paweł. A. Nowak ONLINE  E-book 2017
9788380888272 : Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Paweł. A. Nowak     
      Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Paweł. A. Nowak ONLINE  E-book 2017
9788380888364 : Analizy weryfikacyjne -- przeszłe i obecne doświadczenia badawcze / Katarzyna Grzeskiewicz-Radulska, Aneta Krzewińska     
      Analizy weryfikacyjne -- przeszłe i obecne doświadczenia badawcze / Katarzyna Grzeskiewicz-Radulska, Aneta Krzewińska ONLINE  E-book 2017
9788380888395 : 25 lat niemieckiego zjednoczenia : bilans ćwierćwiecza / pod redakcją Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego     
      25 lat niemieckiego zjednoczenia : bilans ćwierćwiecza / pod redakcją Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego ONLINE  E-book 2017
9788380888401 : 25 lat niemieckiego zjednoczenia : bilans ćwierćwiecza / pod redakcją Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego     
      25 lat niemieckiego zjednoczenia : bilans ćwierćwiecza / pod redakcją Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego ONLINE  E-book 2017
9788380888418 : Topics in syntax and semantics : linguistic and philosophical perspectives / editor Wiktor Pskit     
      Topics in syntax and semantics : linguistic and philosophical perspectives / editor Wiktor Pskit ONLINE  E-book 2017
9788380888425 : Topics in syntax and semantics : linguistic and philosophical perspectives / editor Wiktor Pskit     
      Topics in syntax and semantics : linguistic and philosophical perspectives / editor Wiktor Pskit ONLINE  E-book 2017
9788380888791 : Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939 / Agnieszka Rejniak-Majewska     
      Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939 / Agnieszka Rejniak-Majewska ONLINE  E-book 2017
9788380888807 : Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939 / Agnieszka Rejniak-Majewska     
      Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939 / Agnieszka Rejniak-Majewska ONLINE  E-book 2017
9788380888876 : Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski / Katarzyna Piłat     
      Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski / Katarzyna Piłat ONLINE  E-book 2017
9788380888883 : Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski / Katarzyna Piłat     
      Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski / Katarzyna Piłat ONLINE  E-book 2017
9788380889033 : Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej / Marcin Maria Bogusławski     
      Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej / Marcin Maria Bogusławski ONLINE  E-book 2018
9788380889040 : Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej / Marcin Maria Bogusławski     
      Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej / Marcin Maria Bogusławski ONLINE  E-book 2018
9788380889118 : Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych : w poszukiwaniu modelu / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk     
      Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych : w poszukiwaniu modelu / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk ONLINE  E-book 2017
9788380889125 : Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych : w poszukiwaniu modelu / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk     
      Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych : w poszukiwaniu modelu / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk ONLINE  E-book 2017
9788380889149 : Legal methods for combating unemployment among older people / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk     
      Legal methods for combating unemployment among older people / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk ONLINE  E-book 2017
9788380889170 : Gender, age and gendered age in relation to attitudes to one's own appearance and health : (chosen aspects) / Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska     
      Gender, age and gendered age in relation to attitudes to one's own appearance and health : (chosen aspects) / Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brz ONLINE  E-book 2017
9788380889187 : Gender, age and gendered age in relation to attitudes to one's own appearance and health : (chosen aspects) / Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska     
      Gender, age and gendered age in relation to attitudes to one's own appearance and health : (chosen aspects) / Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brz ONLINE  E-book 2017
9788380889262 : Hybrid dynamic and fuzzy models of mortality / Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański     
      Hybrid dynamic and fuzzy models of mortality / Agnieszka Rossa, Lesław Socha, Andrzej Szymański ONLINE  E-book 2018
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next