Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Da zhong xin li xue = Da zhong xin li xue
大众心理學 = Dazhong xinlixue
Published Shanghai Shi : Hua dong shi da jiao ke yuan, Shanghai shi xin li xue hui
Began in 1982?
Online access available from:
China Academic Journals Full-Text Database    01 Jan. 2002-
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Notes Description based on: 1990 nian, di 1 qi = Zong 46 qi; title from cover
Latest issue consulted: 1994 nian di 5 qi
Subject Psychology -- Periodicals.
Psychology, Educational.
Genre/Form Periodicals.
Form Electronic journal
Author Hua dong shi da jiao yu ke xue xue yuan.
Shanghai shi xin li xue hui
LC no. sn 95050178
ISSN 1004-6100
OTHER TI Popular psychology. eng
Other Titles Dazhong xinlixue <1994->