Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Sprawy narodowościowe
Published Warszawa : Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 1927-
Rok 1, nr. 1 (stycz.-luty 1927 r.)-
Ceased with seria nowa, zeszyt 43 (2013)
Online access available from:
ProQuest Central    01 Jan. 2013-
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Notes Title from caption
Numbering Published 1927-1938 and again <1993-1994> with: seria nowa, added to numbering when publication resumed
Seria nowa, <t. 2, zesz. 1-t. 3, zesz. 1> called also: <2-4>
Issuing Body Seria nowa, <t. 2, zesz. 1-t. 3, zesz. 1> published by: Polska Akademia Nauk, Zakład Badań Narodowościowych
Notes Latest issue consulted: Seria nowa, t. 3, zesz. 1, published in 1994
Subject Minorities -- Poland -- Periodicals.
Ethnology -- Poland -- Periodicals.
Minorities -- Periodicals.
Genre/Form Periodicals.
Form Electronic journal
Author Instytut Badań Spraw Narodowościowych (Warsaw, Poland)
Zakład Badań Narodowościowych (Polska Akademia Nauk)
LC no. 51022084
ISSN 1230-1698