No matches found; nearby Authors (Last name first) are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Year Entries
Instytut Historii UMCS. / http://id.loc.gov/authorities/names/n98029891    1
 

Instytut Historii Uniersytetu Marii Curie-Skłodowskiej -- See Instytut Historii UMCS


  1
 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego -- See Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii


  1
Instytut Historyczny imienia Generała Sikorskiego.   1967 1
Your entry Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin would be here
 

Instytut Hodowli i Genetyki Zwierząt (Polska Akademia Nauk) -- See Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt (Polska Akademia Nauk)


  1
 

Instytut i͡adernykh doslidzhenʹ NAN Ukraïny -- See Instytut i͡adernykh doslidz͡henʹ (Nat͡sionalʹna akademii͡a nauk Ukraïny)


  1
Instytut i͡a︡dernykh doslidz͡h︡enʹ (Nat͡s︡ionalʹna akademii͡a︡ nauk Ukraïny)     1
 

Instytut im. M. Nenckiego -- See Also Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego


  1
 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda -- See Also the earlier heading Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej (Polska Akademia Nauk)


  1
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda     1
 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej (Polska Akademia Nauk) -- See Also the later heading Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda


  1
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej (Polska Akademia Nauk)   2
 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego -- See Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych


  1
 

Instytut informat͡siĭnykh tekhnolohiĭ i zasobiv navchanni͡a Nat͡sionalʹnoï akademiï pedahohichnykh nauk Ukraïny -- See Instytut informat͡siĭnykh tekhnolohiĭ i zasobiv navchanni͡a (Nat͡sionalʹna akademii͡a pedahohichnykh nauk Ukraïny)


  1
 

Instytut istoriï materialʹnoï kulʹtury PAN -- See Instytut Historii Kultury Materialnej (Polska Akademia Nauk)


  1
 

Instytut istoriï Ukraïny (Akademii͡a nauk Ukraïnsʹkoï RSR) -- See Also the later heading Instytut istoriï Ukraïny (Akademii͡a nauk Ukraïny)


  1
Instytut istoriï Ukraïny (Akademii͡a︡ nauk Ukraïny)     1
 

Instytut istoriï Ukraïny AN Ukraïny -- See Instytut istoriï Ukraïny (Akademii͡a nauk Ukraïny)


  1
 

Instytut istoriï Ukraïny (Nat͡sionalʹna akademii͡a nauk Ukraïny) -- See Also the earlier heading Instytut istoriï Ukraïny (Akademii͡a nauk Ukraïny)


  1
 

Instytut khimiï vysokomolekuli͡arnykh spoluchenʹ AN Ukraïny -- See Also the later heading Instytut khimiï vysokomolekuli͡arnykh spoluk (Nat͡sionalʹna akademii͡a nauk Ukraïny)


  1
Instytut khimiï vysokomolekuli͡arnykh spoluk (Nat͡sionalʹna akademii͡a nauk Ukraïny) / http://id.loc.gov/authorities/names/no00076600    1
Instytut Lotnictwa   2
 

Instytut Marksa-Engelʹsa-Lenina pry T͡SK KP(b)U -- See Institut Marksa-Ėngelʹsa-Lenina


  1
 

Instytut Marksizmu-Leninizmu (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) -- See Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED


  1
Instytut Matematyczny (Polska Akademia Nauk). -- 2 entries   2
Instytut matėmatyki (Natsyi͡a︡nalʹnai͡a︡ akadėmii͡a︡ navuk Belarusi)   2001- 1
Instytut Matki i Dziecka (Warsaw, Poland)   2
 

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (Gdynia) -- See Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni


  1
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni   1999- 1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. / http://id.loc.gov/authorities/names/n89108643    1
 

Instytut Medycyny Pracy im profesor dr. med. Jerzego Nofera -- See Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera


  1
 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi -- See Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera


  1
 

Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włolienniczym i Chemicznym im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi -- See Also Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera


  1
 

Instytut Medycyny Wsi -- See Instytut Medycyny Wsi w Lublinie


  1
 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie -- See Instytut Medycyny Wsi w Lublinie


  1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie     1
 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk -- See Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego


  1
 

Instytut molekuli͡arnoï biolohiï i henetyky (Akademii͡a nauk Ukraïny) -- See Also the later heading Instytut molekuli͡arnoï biolohiï i henetyky (Nat͡sionalʹna akademii͡a nauk Ukraïny)


  1
Instytut Narządów Zmysłów     1
Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk)   1968- 1
Instytut Obróbki Plastycznej (Poznań, Poland) / http://id.loc.gov/authorities/names/no91018479    1
Instytut Oceanologii (Polska Akademia Nauk) / http://id.loc.gov/authorities/names/n87845950    1
Instytut Ochrony Roślin   2
Instytut Ochrony Środowiska     1
Instytut Ogrodnictwa (Skierniewice, Poland)   4
Instytut Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWi. / http://id.loc.gov/authorities/names/n78012967    1
Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk)   1968- 1
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego   2014 1
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska (Polska Akademia Nauk)     1
 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska (Polska Akademia Nauk). Komitet Inżynierii Środowiska -- See Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska


  1
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next