Limit search to available items
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Authors (Last name first) (1-28 of 28)
Lu, Xun, 1881-1936.
1
Book
1981

A Q zheng zhuan : Han yu jian yi du wu


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Beijing yu yan xue yuan, 1981

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A6/A  TEMPORARILY UNAVAILABLE
2
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
3
E-book
1990

Diary of a madman and other stories


Lu, Xun, 1881-1936.
Honolulu : University of Hawaii Press, [1990]

Rating:

 
 
4
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
5
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
6
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
7
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
8
Newspaper
1998

Liang di shu quan bian


Lu, Xun, 1881-1936.


Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A27/L  TEMPORARILY UNAVAILABLE
9
Book
1981

Lu Xun quan ji


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she ; [Shanghai] : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A1/T/1982  1  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 MELB  892.05 L9263 A1/T/1982  2  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 MELB  892.05 L9263 A1/T/1982  3  TEMPORARILY UNAVAILABLE
View additional copies of this item
10
Book
1991

Lu Xun san wen quan bian


Lu, Xun, 1881-1936.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she, 1991

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/L  TEMPORARILY UNAVAILABLE
11
Book
1987

Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xun xiao shuo ji: vocabulary : selected short stories of Lu Xun


Lu, Xun, 1881-1936.
Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong, 1987

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  495.186421 LU  TEMPORARILY UNAVAILABLE
12
Book
1979

Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xün xiǎo shuō jí, vocabulary : selected short stories of Lu Xün


Lu, Xun, 1881-1936.
Hong Kong : Zhong wen da xue, [1979]

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/L  TEMPORARILY UNAVAILABLE
13
Book
1983

Lu Xun xuan ji


Lu, Xun, 1881-1936.
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A6/L2T  TEMPORARILY UNAVAILABLE
14
Book
1993

Lu Xun za wen quan bian


Lu, Xun, 1881-1936.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she, 1993

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/Q  1  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 MELB  892.05 L9263 A24/Q  2  TEMPORARILY UNAVAILABLE
15
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
16
Book
1973

Na han


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A28/N  TEMPORARILY UNAVAILABLE
17
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
18
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
19
Book
1973

Pang huang


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A6/P  TEMPORARILY UNAVAILABLE
20
Book
1973

Qiejie Ting za wen


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/T  1  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 MELB  892.05 L9263 A24/T  2  TEMPORARILY UNAVAILABLE
21
Book
1973

Qiejie Ting za wen


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/T  1  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 MELB  892.05 L9263 A24/T  2  TEMPORARILY UNAVAILABLE
22
Book
1973

Qiejie Ting za wen


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/T  1  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 MELB  892.05 L9263 A24/T  2  TEMPORARILY UNAVAILABLE
23
Book
1972

Old tales retold


Lu, Xun, 1881-1936.
Peking : Foreign Languages Press, 1972

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
24
Book
1977

Selected stories of Lu Hsun [i.e. S. Chou]


Lu, Xun, 1881-1936.
New York : Norton, 1977

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A23/S  TEMPORARILY UNAVAILABLE
25
Book
1960

Selected works of Lu Hsun


Lu, Xun, 1881-1936.


Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A6/S3Y  1  TEMPORARILY UNAVAILABLE
26
Book
1973

Silent China : selected writings of Lu Xun


Lu, Xun, 1881-1936.
London ; New York : Oxford University Press, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
 W'PONDS  892.05 L9263 A24/Y  TEMPORARILY UNAVAILABLE
27
Book
1973

Wei zi you shu


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue zhu ban she, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A24/W  TEMPORARILY UNAVAILABLE
28
Book
1973

Zhao hua xi shi


Lu, Xun, 1881-1936.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973

Rating:

 
 
Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 L9263 A28/Z  TEMPORARILY UNAVAILABLE
Add Marked to Bag Add All On Page
Locate in results