Limit search to available items
Book

Title Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 / chủ biên Đào Trí Úc ; thư ký khoa học, Trần Thị Tuyết
Published Hà Nội : Khoa học xã hội, 1995

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  KT 3021 Dao/Blk  AVAILABLE
Description 531 pages ; 24 cm
Summary Commentary on the constitution of Vietnam, 1992
Notes At head of title: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Bibliography Includes bibliographical references
Subject Constitutional law -- Vietnam.
Author Đào, Trí Úc.
Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (Vietnam)
LC no. 96948490