Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Zhongguo qi ye jia = China entrepreneur / Zhongguo chang zhang (jing li) gong zuo yan jiu hui, Jing ji ri bao he ban
Published Beijing : "Zhongguo qi ye jia" za zhi she
Began in 1985. Cf. The ISSN portal
Online access available from:
China Academic Journals Full-Text Database    01 Jan. 1994-
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Notes Description based on: 1985, 6; title from cover
Subject Entrepreneurship -- China -- Periodicals.
Genre/Form Periodicals.
Form Electronic journal
Author Zhongguo chang zhang (jing li) gong zuo yan jiu hui.
LC no. 92644817
ISSN 1003-5087
Other Titles China entrepreneur