Limit search to available items
Book Cover
E-book

Title Den klassiske købstad / redigeret af Søren Bitsch Christensen
Published Aarhus : Aarhus University Press, [2005]
©2005
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (417 pages)
Series Danske Bystudier
Danske bystudier.
Contents Omslag; Forside; Titelside; Kolofon; Indholdsfortegnelse; Forord; En karakteristik af den klassiske købstad og dens historiografi; I byens eller kongens billede; Primatbysystemet -- Danmark i Norden og Europa; Regionale forskydninger; Nye byer; Stat og marked; Befolkningsmønstre; Folk og erhverv i byrummet; Borgerkultur; Borgere i kongens klæder; Købstadsbegrebet mod en ny epoke; Summary. Characterization and Historiography of the Early Modern Danish Market Towns; Noter; Det naturlige midtpunkt? Købstædernes økonomiske centralitet ca. 1450-1800; Materiale og metode
Lavenes indflydelse på markedshandlenEksistensen af markedskonkurrence; Summary. The Town Fairs of North Jutland; Noter; Byerne og hovedlandevejsnettet 1761-1910; Om Danmarks første hovedlandevejsnet; Målsætningen; Vejforordningen og købstæderne; Hovedlandevejsanlæg i tilknytning til byerne; Holbæk og linjeføringen af Kalundborgvejen; Den østjyske længdevej og fjordkøbstæderne; Afviklingen af hovedlandevejene -- forsvandt hovedfærdselsårerne?; Veje og jernbaner; Mod nye tider -- bilen begynder at sætte en ny dagsorden; Chausséernes og makadammens periode -- en sammenfatning
Oksehandelen -- inden for eller uden for byens oplandshandel?Oksehavne og stabelstæder; Bønder og adel på det lovlige marked; Købstadspligter; Regionale mønstre for cirkumferenser og særlige privilegier -- Ribe i okselandet; Limfjordslandet; På Mors og nord for Limfjorden; Syd for Limfjorden; Vestjylland; Østjylland; Sønderjylland; Fyn og Langeland; Nordsjælland -- forsyningsopland til København og Helsingør; Østsjælland og Møn -- fra sildemesseopland til bysystem; Det øvrige Sjælland; Lolland og Falster; Bornholm; Afslutning
Summary De danske byer var blevet grundlagt i middelalderen, og efter den hektiske bydannelse fulgte mere end tre århundreders tilsyneladende stilstand i bysystemet. Fra middelalderen havde man arvet et bysystem, hvor alle væsentlige bysamfund var privilegerede købstæder, der var udstyret med principielt de samme rettigheder og pligter. Købstæderne fik en økonomisk, politisk og fysisk form, der i store træk blev bevaret frem til industrialiseringen. Perioden kan derfor kaldes købstædernes klassiske periode. Bogens gennemgående tema er, at dette imidlertid ikke betød, at købstæderne var stillestående og
The Danish Towns and the Highway Network 1761-1910Noter; Købstadshavnene og byvæksten 1798-1868; Indledning; Baggrunden for havneresolutionen; Danske købstadshavne omkring år 1800 - typer og problemer; Nykøbing Falster; Sakskøbing; Købstadshavne på Lolland-Falster 1798-1868; Købstadshavnen som lokal vækstfaktor; Danske købstadshavne 1798-1868; Summary. Ports, Market Towns and Urban Growth 1798-1868; Noter; En købstad i stagnation - Ærøskøbing i 1800-tallet; Alderssammensætning; Erhvervsstruktur; Jordbruget og søfarten; Jordbruget; Søfarten; Afslutning
The Natural Centre? The Economic Centrality of Danish Market Towns, c. 1450-1800Noter; De nørrejyske købstadsmarkeder; Kildegrundlaget; Udviklingen i antallet af markeder; Købstædernes udrejselister 1780-1794; De otte byers rejsemønstre; Rejsende til købstædernes markeder 1781-1795; De enkelte byers markeder; Regionale og lokale markeder; De nordjyske markeder; De midt- og vestjyske markeder; De østjyske markeder; Sammenhængen mellem købstadens eget næringsliv og de tilrejsende til markederne; Konkurrence eller supplement? Købstadsmarkedernes formål og antal
Ærøskøbing - a Stagnating Town in the 19th Century
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Print version record
Subject Cities and towns -- Growth.
City planning.
Form Electronic book
Author Bitsch Christensen, Søren, 1969-
ISBN 8779349021 (electronic bk.)
9788779349025 (electronic bk.)