Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Cimrmannová, Tereza, author

Title Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu : aplikace v kontextu rodinného násilí / Tereza Cimrmannová ; Zuzana Hubinková, Nadězda Spatenková, recenzovaly ; Alena Jirsová, redakce ; Jan Serých, grafická úprava
Edition Vydání první
Published [Prague, Czech Republic] : Karolinum, 2013
©2013
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (198 pages)
Contents Obsah; Úvod; 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu; 1.1 Filozofické základy vnímání krize ; 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie; 1.1.1.1 Naděje ve filozofii; 1.2 Krize v psychologii; 1.2.1 Zvládání obtížných životních situací a krizí; 1.2.1.1 Sociální opora; 1.2.1.2 Resilience a její utváření v dětství ; 1.2.1.3 Frustrační tolerance; 1.2.1.4 Posttraumatický stresový rozvoj ; 1.2.1.5 Naděje v psychologii; 1.2.1.6 Zvládání v kontextu seberozvoje (kazuistika a rozhovor) ; 1.3 Krize a religiozita; 1.3.1Zvládání s vírou; 1.3.2Tajemství bolesti a utrpení v křesťanství
1.3.3Naděje v křesťanství 1.4 Smysl lidského života a krize; 1.4.1Smysl života jako otázka; 1.4.2Kvalita života - kritérium pomoci v praxi; 1.4.3Hledání smyslu v krizových situacích ; 1.4.3.1Smysl a životní praxe; 1.4.3.2Životní zkušenost pamětníka války (kazuistika a rozhovor) ; 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího ; 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí; 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi; 2.2.1 Etické minimum kontaktu s klientem v krizi; 2.2.2 Patero intervence prvního kontaktu v krizi; 2.2.2.1 Zásady komunikace v akutní psychické krizi
2.2.3 Úskalí první pomoci v krizi2.2.4 Fáze krize: vhodné a nevhodné formulace ; 3. Naděje jako spirituální potřeba - role duchovních v krizi; 3.1 Pastorace a příbuzné pojmy; 3.2 Oblasti působení duchovních a jejich setkávání s krizí; 3.2.1 Rozhovor s duchovním; 3.2.2 Nemocniční kaplanství a práce s nadějí; 3.2.2.1 Pastorace pacienta bez vztahu k církvi (kazuistika); 3.2.2.2 Pastorace věřící rodiny (kazuistika); 3.3 Komunikační úskalí duchovních nejen v krizi; 3.4 Krize a vzdělávání duchovních; 4. Rodinné násilí a krize domova; 4.1 Rodinné násilí, domácí násilí a související pojmy
4.2 Historie odmítání rodinného násilí4.2.1 Ochrana práv dítěte ; 4.2.2 Ochrana práv seniorů; 4.2.3 Ochrana práv žen ; 4.2.4 Ochrana práv mužů; 4.3 Transgenerační aspekty rodinného násilí; 4.4 Domácí násilí jako specifický druh rodinného násilí; 4.4.1 Syndrom připoutání ; 4.4.2 Kazuistika paní O. ; 4.4.3 Kazuistika paní N.; 4.4.4 Prevence rodinného násilí - aktivity státu; 4.4.5 Práce neziskových organizací; 4.4.5.1 Rozhovor o přímé práci s ohroženými osobami; 4.5 Rodinné násilí a lidé s mentálním postižením; 4.5.1 Rozhovor s ředitelkou specializované organizace
5. Pomáhající prvního kontaktu a domácí násilí5.1 Rozcestník pomoci ; 5.1.1 Oznamovací povinnost ; 5.2 Minimum komunikace s ohroženou osobou; 5.2.1 Cíle komunikace s ohroženou osobou; 5.3 Interdisciplinární spolupráce a domácí násilí; 5.4 Role lékaře v kontextu domácího násilí ; 5.4.1 Zdraví a celistvost; 5.4.2 Domácí násilí v zákonných a etických normách pro lékaře; 5.4.3 Riziko psychogenní iatropatogeneze ; 5.4.4 Podpůrné jednání v kontextu principů lékařské etiky ; 5.4.5 Informovaný souhlas a domácí násilí; 5.4.6 Sedmero zásad pomoci lékaře; 5.4.7 Modelová situace a efektivní přístup
Summary Publikace je urcena profesionálním pomáhajícím, kterí neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by melo vypadat minimum pomoci v uspechané atmosfére lékarské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na nemž lze nezbytnou pomoc dobre ukázat. Zvláštní kapitoly jsou venovány filozofickým a teologickým základum chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském živote. Publikac
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed April 11, 2014)
Subject Child psychology.
Family violence.
Helping behavior.
Form Electronic book
Author Hubinková, Zuzana, reviewer
Jirsová, Alena, editor
Serých, Jan, cover designer
Spatenková, Nadězda, reviewer
ISBN 8024624036 (electronic bk.)
9788024624037 (electronic bk.)