Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Vilášek, Josef, author

Title Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století / Josef Vilásek, Milos Fiala, David Vondrásek
Edition Vydání první
Published Prague [Czech Republic] : Karolinum, 2014
©2014
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (189 pages) : illustrations
Contents Obsah; Úvod; 1. Integrovaný záchranný systém; 1.1 Struktura IZS a její úrovně; 1.2 Operační střediska; 1.3 Dohody o poskytnutí pomoci; 1.4 Složky integrovaného záchranného systému ve Slovenské republice; 2. Základní složky IZS; 2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky; 2.1.1 Historie hasičského záchranného sboru; 2.1.2 Legislativa Hasičského záchranného sboru České republiky; 2.1.3 Struktura Hasičského záchranného sboru České republiky a jeho činnosti; 2.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO
2.2.1 Historie jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje2.2.2 Legislativa jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje; 2.2.3 Poslání jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje; 2.3 Policie České republiky; 2.3.1 Historie policie v českých zemích; 2.3.2 Legislativa Policie České republiky; 2.3.3 Struktura Policie České republiky a její činnosti; 2. 4 Zdravotnická záchranná služba; 2.4.1 Historie zdravotnické záchranné služby v českých zemích; 2.4.2 Legislativa zdravotnické záchranné služby
2.4.3 Činnost zdravotnické záchranné služby v současném pojetí2.4.3.1 Zdravotnické operační středisko; 2.4.3.2 Zdravotnická záchranná služba (ZZS); 3. Ostatní složky integrovaného záchranného systému; 3.1 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil; 3.1.1 Historie ozbrojených sil; 3.1.2 Legislativa ozbrojených sil; 3.1.3 Činnosti ozbrojených sil při podpoře IZS; 3.2 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory; 3.2.1 Legislativa ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů; 3.2.2 Celní správa České republiky; 3.2.3 Vězeňská služba České republiky; 3.3 Ostatní záchranné sbory
3.3.1 Báňská záchranná služba3.3.1.1 Historie báňské záchranné služby; 3.3.1.2 Historické mezníky v legislativě báňské záchranné služby; 3.3.1.3 Současná legislativa báňské záchranné služby; 3.3.1.4 Základní úkoly báňské záchranné služby; 3.4 Orgány ochrany veřejného zdraví; 3.4.1 Historický vývoj orgánů veřejného zdraví; 3.4.2 Legislativa orgánů veřejného zdraví; 3.4.3 Orgány státní správy v ochraně veřejného zdraví a jejich úkoly; 3.5 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby; 3.6 Zařízení civilní ochrany; 3.6.1 Historie zařízení civilní ochrany
3.6.2 Legislativa zařízení civilní ochrany3.6.3 Úkoly zařízení civilní ochrany a jejich využití; 3.7 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím; 3.7.1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; 3.7.2 Česká hasičská jednota; 3.7.3 Moravská hasičská jednota; 3.7.4 Český červený kříž ČČK; 3.7.4.1 Historický vývoj Českého červeného kříže; 3.7.4.2 Legislativní rámec Českého červeného kříže; 3.7.4.3 Současná činnost Českého červeného kříže; 3.7.5 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže; 3.7.5.1 Historický vývoj Vodní záchranné služby ČČK
Summary Monografie je zamerena na oblast integrovaného záchranného systému, která je v Ceské republice legislativne ukotvena. Vychází z potreby prípravy obyvatelstva Ceské republiky na mimorádné události, z potreby provádení záchranných a likvidacních prací a z požadavku ochrany obyvatelstva pred a v dobe vyhlášení krizových stavu. Monografie chce ukázat na historické souvislosti vzniku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a na soucasný stav legislativy, prípadne na další zámery jejího zdokonalování na pocátku 21. století
Notes Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed July 9, 2014)
Print version record
Subject Rescues -- Czech Republic -- 21st century.
Search and rescue operations -- Czech Republic -- 21st century.
Prague (Czech Republic) -- History -- 21st century.
Genre/Form History.
Form Electronic book
Author Fiala, Miloš, 1930- author
Vondrásek, David, author
ISBN 8024626039 (electronic bk.)
9788024626031 (electronic bk.)