Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Záhořík, Jan, 1979- author

Title Ohniska napětí v postkoloniální Africe / Jan Záhořík ; Vlastimil Fiala, Viera Vilhanová, recenzenti ; Josef Táborský, redakce ; Jan Serých, grafická úprava
Edition Vydání první
Published [Prague, Czech Republic] : Karolinum, 2012
©2012
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (274 pages) : maps
Contents Úvod; Metodologie a terminologie; Postkoloniální Afrika; Etnicita a identita; Kriminalizace státu; Hranice a teritorialita; Občanství; Historický přehled; Dědictví kolonialismu; Nezávislost; Etnické střety v Port Súdánu; Addis Abeba a problémy velkoměsta; Nové výzvy; Guinea na cestě k novým výzvám; Neopatrimoniální vláda; Afrika po skončení studené války; Globální kontext; Vlivy, příčiny a souvislosti konfliktů a válek v Africe; Nacionalistická a secesionistická hnutí; Kategorie separatistických hnutí; Marginalizovaná mládež, guerilly a rebelové
Kabila -- Mobutuismus bez MobutuaNerostné bohatství a integrita státu; Západní Afrika a Guinejský záliv; Napětí v Casamance; Tuaregové v Mali a Nigeru; Libérie; Kořeny násilí; Taylorův vzestup a pád; Sierra Leone; K historii Sierry Leone; Vysvětlení konfliktů; Logika kolektivního násilí; Etiopie -- separatismus, konflikty a ohniska napětí; Historický přehled; Etiopské ústavy z let 1931 a 1955: centralizace, etiopianizace, či amharizace?; Socialistická revoluce a socialistická ústava; "Etnický federalismus"; Lingvistický nacionalismus; Eritrejský separatismus; Oromský nacionalismus
Oromská diaspora a oromská studiaOromský nacionalismus a náboženství; Potlačování odporu v Oromii; Islám a somálská menšina v Etiopii; Islám a muslimové v Etiopii; Ogadenští Somálci; Etiopská intervence v Somálsku; Lokální konflikty a ohniska napětí; Centrum a periferie; Migranti a usedlíci; Gambella jako "zóna konfliktu"; Identita, půda a latentní konflikt v Regionu Jižních národů; Konflikt a mír v údolí řeky Woito; Půda, zemědělství a pastevectví; Perspektivy politického vývoje v Etiopii; Závěr; Mapové přílohy; Seznam zkratek; Prameny a literatura; Summary; Rejstřík
Regionální a sociální marginalizace, přírodní zdroje a konfliktPastevci a zemědělci v západoafrickém Sahelu; Delta Nigeru; Občanství a konflikt v Côte d'Ivoire; Zaostřeno na ohniska napětí v současné Africe; Súdán; Lidé, země a dějiny; Anyanya. Azánská osvobozenecká fronta a úsilí o vyhlášení nezávislého státu; Súdánská lidová osvobozenecká armáda ; Vojensko-islámský komplex; Hledání kompromisu; Dárfúr; Přírodní zdroje; Súdánské pohraničí jako oblast neklidu; Region Velkých jezer; Hutu a Tutsi; Rwanda před genocidou a po genocidě; Genocida a občanská válka v Burundi; Kongo
Summary Monografie se v interdisciplinární perspektive zabývá známými i méne viditelnými ohnisky napetí predevším v Rohu Afriky, regionu Velkých jezer a západní Africe. Její základní tezí je predpoklad, že za drtivou vetšinou všech ohnisek napetí stojí krize státu a identity, která má své koreny již v koloniální minulosti a špatném vládnutí postkoloniálního období. Publikace, která svým zamerením vyplnuje urcité vakuum na ceském knižním trhu, je urcena jako odborníkum, tak širší verejnosti
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed April 11, 2014)
Subject National characteristics.
Nationalism -- Africa.
Political crisis -- Africa
Political stability -- Africa.
Postcolonialism -- Africa.
Social change -- Africa.
Form Electronic book
Author Fiala, Vlastimil, reviewer
Serých, Jan, cover designer
Táborský, Josef, editor
Vilhanová, Viera, reviewer
ISBN 8024623366 (electronic bk.)
9788024623368 (electronic bk.)