Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Čeledová, Libuše, 1960- author

Title Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví / Libuše Čeledová, Jan Holčík a kolektiv
Edition 1. vydání
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource : illustrations
Series Učební texty Univerzity Karlovy
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.
Contents Obálka; Obsah; 1 SociálnÃ- lékaÅ#x99;stvÃ- a veÅ#x99;ejné zdravotnictvÃ-; 1.1 PotÅ#x99;eba sociálnÃ-ho lékaÅ#x99;stvÃ- a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃ-; 1.2 SociálnÃ- lékaÅ#x99;stvÃ- v soustavÄ#x9B; lékaÅ#x99;skÃ1/2ch vÄ#x9B;d; 1.3 Pojem â#x80;#x9E;sociálnÃ- lékaÅ#x99;stvÃ-â#x80;#x9C; a nástin obecného zamÄ#x9B;Å#x99;enÃ- oboru; 1.4 RámcovÃ1/2 obsah veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃ-; 1.5 MezinárodnÃ- návaznost sociálnÃ-ho lékaÅ#x99;stvÃ- a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃ-; 1.6 Funkce sociálnÃ-ho lékaÅ#x99;stvÃ-; 1.7 SociálnÃ- lékaÅ#x99;stvÃ- a klinické obory; 1.8 VÃ1/2uka sociálnÃ-ho lékaÅ#x99;stvÃ- a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃ-
1.9 Nezbytnost vÃưzkumu v sociálnÃƯm lékaÅ#x99;stvÃƯ a veÅ#x99;ejném zdravotnictvÃƯ2. VÃưvoj péÄ#x8D;e o zdravÃƯ a jejÃƯ sociálnÃƯ podmÃƯnÄ#x9B;nost; 2.1 ZdravÃƯ a nemoci â#x80;#x93; odedávnÃƯ prÅv̄odci lidstva; 2.2 NÄ#x9B;které sociálnÄ#x9B; zdravotnÃƯ problémy a jejich vliv na zdravÃƯ lidÃƯ; 2.3 ZvládánÃƯ nemocÃƯ a vztah k nemocnÃưm lidem; 2.4 VÃưvoj spoleÄ#x8D;enského postavenÃƯ lékaÅ#x99;Å;̄ 2.5 VÃưznam etickÃưch a právnÃƯch norem v oblasti péÄ#x8D;e o zdravÃƯ; 3 VÃưvoj a perspektivy sociálnÃƯho lékaÅ#x99;stvÃƯ a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃƯ; 3.1 Ã#x9A;vodnÃƯ poznámky
3.2 Vznik sociálnÃƯho lékaÅ#x99;stvÃƯ a jeho dalÅ¡ÃƯ vÃưvoj3.3 VÃưznamné okolnosti ovlivÅ#x88;ujÃƯcÃƯ souÄ#x8D;asné i budoucÃƯ poslánÃƯ sociálnÃƯho lékaÅ#x99;stvÃƯ a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃƯ; 3.4 PotÅ#x99;eba dalÅ¡ÃƯho rozvoje sociálnÃƯho lékaÅ#x99;stvÃƯ a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃƯ; 3.5 NÄ#x9B;které vÃưznamné osobnosti historie sociálnÃƯho lékaÅ#x99;stvÃƯ a veÅ#x99;ejného zdravotnictvÃƯ; 4 ZdravÃƯ; 4.1 ZdravÃƯ jako stav; 4.2 ZdravÃƯ jako proces; 4.3 Modely zdravÃƯ; 4.3.1 BiomedicÃƯnskÃư model zdravÃƯ; 4.3.2 Ekologicko-sociálnÃƯ model zdravÃƯ; 4.4 Hodnota zdravÃƯ; 4.5 ZdravÃƯ jako norma
4.6 Laická interpretace zdravÃƯ4.6.1 ZdravÃƯ jako stav bez nemoci; 4.6.2 ZdravÃƯ jako stav zdatnosti a vitality; 4.6.3 ZdravÃƯ jako bohaté sociálnÃƯ vztahy; 4.6.4 ZdravÃƯ jako Ä#x8D;innost; 4.6.5 ZdravÃƯ jako psychosociálnÃƯ pohoda; 5 SociálnÃƯ determinanty zdravÃƯ; 5.1 VymezenÃƯ determinant zdravÃƯ; 5.2 SociálnÃƯ determinanty zdravÃƯ; 5.2.1 SociálnÃƯ gradient; 5.2.2 Stres; 5.2.3 Ä#x8C;asné obdobÃƯ Åℓivota; 5.2.4 SociálnÃƯ izolace; 5.2.5 Práce; 5.2.6 NezamÄ#x9B;stnanost; 5.2.7 SociálnÃƯ opora; 5.2.8 Drogová závislost; 5.2.9 VÃưÅℓiva; 5.2.10 Doprava
5.3 ZdravotnÃƯ nerovnosti jako dÅs̄ledek sociálnÃƯch determinant zdravÃƯ5.4 SociálnÃƯ determinanty zdravÃƯ a zdravotnÃƯ nerovnosti v EvropÄ#x9B;; 6 Evropská zdravotnÃƯ strategie â#x80;#x93; program ZdravÃƯ 2020; 6.1 CÃƯlovÄ#x9B; orientované zdravotnÃƯ programy; 6.2 VÃưchodiska evropské zdravotnÃƯ strategie; 6.3 PÅ#x99;ÃƯprava a obsah programu ZdravÃƯ pro vÅ¡echny do roku 2000 (ZPV); 6.4 Program ZdravÃƯ 21; 6.5 Vstup do Evropské unie; 6.6 EvropskÃư program ZdravÃƯ 2020; 6.7 Hodnotová orientace evropské zdravotnÃƯ politiky; 6.8 Realizace programu ZdravÃƯ 2020 v Ä#x8C;eské republice
Bibliography Includes bibliographical references
Notes In Czech
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed March 29, 2018)
Subject Public health -- Textbooks.
Social medicine -- Textbooks.
Genre/Form Textbooks.
Textbooks.
Form Electronic book
Author Holčík, J. (Jan), author
ISBN 8024638193 (electronic bk.)
9788024638195 (electronic bk.)