Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Wei sheng jing ji yan jiu = Weisheng jingji yanjiu
Published Zhejiang Sheng Hangzhou Shi : "Wei sheng jing ji yan jiu" za zhi she
Began in 1985
Online access available from:
China Academic Journals Full-Text Database    01 Jan. 1994-
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Numbering Each year begins with no. 1
Issues for <1990, 1-> called also <zong di 32 qi->
Notes In Chinese with main contents in English
Issuing Body Sponsored by: Hua dong wei sheng jing ji yan jiu xie zuo hui
Notes Description based on: 1990, 1; title from cover
Latest issue consulted: 1994, 12
Subject Medical economics -- Periodicals.
Hospitals -- China -- Administration -- Periodicals.
Public health -- China -- Periodicals.
Economics, Medical.
Hospital Administration.
Public Health.
China.
Genre/Form Periodicals.
Form Electronic journal
Author Hua dong wei sheng jing ji yan jiu xie zuo hui (Hangzhou, China)
LC no. sn 95038956
ISSN 1004-7778
Other Titles Weisheng jingji yanjiu
Health economics research <1994->