Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Kenny, George, 1952- author

Title Indians don't cry = Gaawiin mawisiiwag anishinaabeg / George Kenny ; edited and with an afterword by Renate Eigenbrod ; Anishinaabemowin translation by Patricia M. Ningewance
Edition [CEL version]
Published Winnipeg, Manitoba : University of Manitoba Press, [2014]
Beaconsfield, Quebec : Canadian Electronic Library, 2014
©2014
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Series First voices, first texts ; 2
First voices, first texts ; 2
Contents Machine generated contents note: Indians Don't Cry -- Rain Dance -- Gimiwanishimowin -- Rubbie at Central Park -- Minikweshk imaa Central Park -- Indians Don't Cry -- Gaawiin Mawisiiwag Anishinaabeg -- Poor J.W. -- J.W.ish -- Lost Friendship -- Gaa-waniseg Minowiijiindiwin -- Bullfrogs Got Theirs -- Gaa-wawiiyadiziwaad Gichi-omagakiig -- On the Shooting of a Beaver -- E-baashkizond Amik -- How He Served -- Gaa-gii-izhi-Wiidookaazod -- Welcome -- Minwendaagwan E-dagoshineg -- Death Bird -- Nibowin Bineshiinzh -- Drowning -- Nisaabaawewin -- I Don't Know This October Stranger -- Gaawiin Nin-gikenimaasii awe Biiwide Gaa-dagoshing Binaakwe-giizis -- Just Another Bureaucrat -- Bezhig eta Miinawaa Zhooniyaa-ogimaa-odanokiitamaage -- Second Beauty -- Miinawaa onizhishiwin -- Summer Dawn on Loon Lake -- E-waabang E-niibing imaa Maango-zaaga'iganiing -- Folk Hero: Gerald Bannatyne / Gechi-inenimind: Gerald Bannatyne -- Track Star -- Netaa-bimibatood -- Death Is No Stranger -- Gaawiin Mayagendaagozinoon Nibowin -- Legacy -- Gaa-naganigooyang -- Broken, I Knew a Man -- E-bookoshkaayaan, Nin-gii-gikenimaa Inini -- To: My Friend, the Painter -- Ni-wiijiiwaagan Netaa-mazinibii'iged -- Sunset on Portage -- E-bangishimod Giizis imaa Portage Miikanaang -- Old Daniel -- Daaniyanish -- Kenora Bus Depot -- Gaa-izhi-bagamibizod Bas Wazhashkonigamiing -- Pine Tree -- Zhingwaak -- In-Family Tribal Warfare -- Inawemaaganikaang Gaa-dazhi-miigaading -- Mahkwa (bear) -- Makwa -- Soft and Trembling Cry -- Gaa-wiisakwed Niningitaagozid Gaa-mawid -- Bottles -- Moodayaabikoon -- Gulls -- Gayaashkwag -- Dirty Indian -- Anishinaabewish -- Picture of My Father -- Gaa-mazinaakizod Nindede -- Ojibway Girl -- Anishinaabekwens -- Think On -- Naanaagadawendan Giiyaabi -- For Most of Thirteen Years -- Awashime Midaashi-niso-biboon
Notes "Originally published in 1977, Indians Don't Cry was republished in 1982, and included an additional eight poems and two short stories. The current edition is based on that expanded edition."--Afterword
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Poems and short stories in English with Anishinaabegmowin translation on facing pages; introduction and afterword in English
Subject Ojibwa Indians -- Literary collections.
Genre/Form Literary collections.
Form Electronic book
Author Kenny, George, 1952- Indians don't cry
Kenny, George, 1952- Indians don't cry. Ojibwa
Eigenbrod, Renate, 1944- editor
Ningewance, Patricia M., translator
ISBN 0887554768
9780887554766
Other Titles Gaawiin mawisiiwag anishinaabeg