Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Ježková, Vera

Title Školní vzdělávání v Estonsku
Published Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2014
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (145 pages)
Contents Obsah; Předmluva; 1. Estonsko -- několik pohledů na zemi; 1.1 Politický systém, legislativa, exekutiva; 1.2 Přehled dějin Estonska; 1.3 Ekonomika; 1.4 Zeměpisná charakteristika; 1.5 Obyvatelstvo, rodina, mládež; 1.6 Věda a kultura; 2. Vzdělávací politika; 2.1 Instituce vzdělávací politiky; 2.2 Legislativa týkající se vzdělávání; 2.3 Cíle a principy vzdělávací politiky a priority reforem vzdělávacího systému; 3. Vzdělávací systém; 3.1 Krátký pohled do historie ; 3.2 Základní charakteristika vzdělávacího systému; 3.2.1 Všeobecné vzdělávání
3.2.2 Demografická charakteristika vzdělávacího systému 3.3 Řízení a financování školství ; 3.4 Struktura vzdělávacího systému ; 3.4.1 Předškolní výchova (alusharidus); 3.4.2 Základní vzdělávání (põhiharidus); 3.4.3 Střední vzdělávání (keskharidus); 3.4.4 Speciální školství/výchova a vzdělávání dětí s různými druhy postižení; 3.4.5 Vysokoškolské vzdělávání (kõrgharidus); 3.4.6 Soukromé vzdělávání; 3.4.7 Vzdělávání učitelů; 3.5 Vybrané statistické údaje; 4. Kurikulum; 4.1 Obecná charakteristika kurikula; 4.2 Státní vzdělávací program pro základní školu
4.3 Státní vzdělávací program pro gymnázium4.4 Speciální školství; 4.5 Několik číselných údajů; 5. Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků; 5.1 Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení; 5.2 Hodnocení žáků; 5.2.1 Druhy a způsoby hodnocení; 5.2.2 Závěrečné/přijímací zkoušky; 5.3 Účast Estonska v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti; 6. Národnostní otázka ve společnosti a ve školním vzdělávání; 6.1 Obyvatelstvo Estonska a národní vztahy; 6.2 Národnostní otázka ve školním vzdělávání; 7. Jazyky a jazykové vzdělávání
7.1 Estonština a další jazyky v Estonsku7.1.1 Estonština; 7.1.2 Další jazyky v Estonsku; 7.2 Jazyková politika; 7.3 Jazyky ve školním kurikulu; 7.3.1 Estonština a ruština; 7.3.2 Cizí jazyky; 8. Vývoj estonského všeobecného vzdělávání po znovuzískání národní nezávislosti v roce 1991; 8.1 Všeobecné vzdělání v Estonsku na konci období totality; 8.1.1 Totalitní ideologie ; 8.1.2 Dva paralelní systémy všeobecného vzdělávání ; 8.1.3 Vzdělávací politika; 8.1.4 Pedagogický výzkum; 8.2 Vývoj estonského všeobecného vzdělávání a myšlení v oblasti vzdělávání od rozpadu sovětského totalitního režimu
8.2.1 Období radikálních změn a vymanění se ze sovětského systému vzdělávání8.2.2 Vzdělávací politika a obnova kurikula v letech 1994-2004; 8.2.3 Hlavní události a změny v tvorbě vzdělávací a kurikulární politiky od roku 2004; 8.3 Závěrečné poznámky; Summary; Literatura; Rejstřík; Informace o autorech
Summary Analyticko-srovnávací studie Školní vzdelávání v Estonsku je pátou publikací rady Školní vzdelávání v zahranicí. Titulu predcházely publikace Školní vzdelávání v Nemecku, Školní vzdelávání ve Velké Británii, Školní vzdelávání ve Švédsku a Školní vzdelávání v Ruské federaci. Studie zachovává metodologický prístup užitý v techto publikacích, tj. problémové pojetí (duraz na hlavní problémové okruhy školního vzdelávání) a dva pohledy na predstavenou problematiku: pohled "zvenku"", který poskytuje ceská autorka, a pohled "zevnitr"", který zprostredkovávají estonští autori. Težište studie tvorí prob
Notes Print version record
Subject Education and state -- Estonia.
Education -- Political aspects -- Estonia.
Form Electronic book
Author Krull, Edgar.
Trasbergová, Karmen
ISBN 802462706X (electronic bk.)
9788024627069 (electronic bk.)