Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
495.111 Ren/Owi : Oval-writing in Chinese / G. Ren     
      Oval-writing in Chinese / G. Ren BONUS, MELB   Book 2008
495.111 Wan/Dtt : A dictionary to the use of the 2000 basic Chinese characters / Wang Ding-ho ; [edited and translated by] S. Contanceau, J. Pach     
      A dictionary to the use of the 2000 basic Chinese characters / Wang Ding-ho ; [edited and translated by] S. Contanceau, J. Pach BONUS, MELB   Book 1979?
495.115 CHE    
      A synchronic phonology of Mandarin Chinese / Chin-chuan Cheng BONUS, W'PONDS   Book 1973
      Liu shi nian lai zhi sheng yun xue / [Chen Xinxiong zhu] BONUS, MELB   Book 1973
495.115 Lin/Soc    
      The sounds of Chinese / Yen-Hwei Lin BONUS, MELB   Book 2007
      The sounds of Chinese / Yen-Hwei Lin BONUS, MELB   Book 2007
495.115 Zha/Yyy : Yu yin yan jiu yu dui wai Han yu jiao xue / Zhao Jinming zhu bian ; Meng Zimin fu zhu bian     
      Yu yin yan jiu yu dui wai Han yu jiao xue / Zhao Jinming zhu bian ; Meng Zimin fu zhu bian BONUS, MELB   Book 1997
495.12 DON : Wo yao ren shi Zhongguo zi / Donglaixiansheng zhu     
      Wo yao ren shi Zhongguo zi / Donglaixiansheng zhu BONUS, MELB   Book 1978
495.12 Zuo/Xsh : Xi shuo Han zi : 1000 ge Han zi de qi yuan yu yan bian / Zuo Min'an zhu     
      Xi shuo Han zi : 1000 ge Han zi de qi yuan yu yan bian / Zuo Min'an zhu BONUS, MELB   Book 2006
495.1275 Lam/Lcc : Learning Cantonese conversation by yourself = Tzü hsüeh yüe yu hui hua / Martin Lam, John Smith     
      Learning Cantonese conversation by yourself = Tzü hsüeh yüe yu hui hua / Martin Lam, John Smith BONUS, MELB   Book 1984
495.13 CIH    
      Ci hai / Ci hai bian ji wei yuan hui bian BONUS, MELB   Book 1979
      Ci hai / Ci hai bian ji wei yuan hui bian BONUS, MELB   Book 1979
      Ci hai / Ci hai bian ji wei yuan hui bian BONUS, MELB   Book 1979
495.13 KAR : Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese / by Bernhard Karlgren     
      Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese / by Bernhard Karlgren BONUS, MELB   Book 1974
495.13 Lia/Npc : Zui xin shi yong Han Ying ci dian = A new practical Chinese-English dictionary / zhu bian Liang Shiqiu     
      Zui xin shi yong Han Ying ci dian = A new practical Chinese-English dictionary / zhu bian Liang Shiqiu BONUS, MELB   Book 1970
495.13 Odp/Eac : The Oxford-Duden pictorial Chinese & English dictionary     
      The Oxford-Duden pictorial Chinese & English dictionary BONUS, MELB   Book 1998
495.13 Wan/Mcd : Mandarin Chinese dictionary : Chinese-English / by Fred Fangyu Wang     
      Mandarin Chinese dictionary : Chinese-English / by Fred Fangyu Wang BONUS, MELB   Book 1967
495.13 Wyj/Mce : Xian dai Han Ying ci dian / ben she ci dian bian ji shi bian = A Modern Chinese-English dictionary / edited by Editorial Division     
      Xian dai Han Ying ci dian / ben she ci dian bian ji shi bian = A Modern Chinese-English dictionary / edited by Editorial Division MELB  Book 1988
495.13 Xhz/Dxz : Xin Hua zi dian = Xinhua zidian : Han yu bin yin zi mu yin xu pai lie (fu bu shou jian zi biao)     
      Xin Hua zi dian = Xinhua zidian : Han yu bin yin zi mu yin xu pai lie (fu bu shou jian zi biao) BONUS, MELB   Book 1971
495.13 Zha/Cec : Jianming Ying Han cidian = A concise English-Chinese dictionary / Zhang Qi-chun, Cai Wen-ying hebian     
      Jianming Ying Han cidian = A concise English-Chinese dictionary / Zhang Qi-chun, Cai Wen-ying hebian BONUS, MELB   Book 1972
495.13 Zou/Gdh : Gu dai Han yu chang yong ci shou ce / Zou Hengyu, Wang Ailun bian     
      Gu dai Han yu chang yong ci shou ce / Zou Hengyu, Wang Ailun bian BONUS, MELB   Book 1993
495.13028 Yip/Cla : The Chinese lexicon : a comprehensive survey / Yip Po-Ching     
      The Chinese lexicon : a comprehensive survey / Yip Po-Ching BONUS, MELB   Book 2000
495.1313 Jia/Fhc : 500 common Chinese idioms : an annotated frequency dictionary / Liwei Jiao, Cornelius C. Kubler and Weiguo Zhang     
      500 common Chinese idioms : an annotated frequency dictionary / Liwei Jiao, Cornelius C. Kubler and Weiguo Zhang BONUS, MELB   Book 2011
495.132 Yal : Dictionary of spoken Chinese     
      Dictionary of spoken Chinese BONUS, W'PONDS   Book 1966
495.1321 Che/Pec : A practical English-Chinese pronouncing dictionary : English, Chinese characters, Romanized Mandarin and Cantonese / by Janey Chen     
      A practical English-Chinese pronouncing dictionary : English, Chinese characters, Romanized Mandarin and Cantonese / by Janey Chen BONUS, MELB   Book 1970
495.1321 Col/Ccd 2006 : Collins Chinese dictionary / [editorial team Marianne Davidson ... and others]     
      Collins Chinese dictionary / [editorial team Marianne Davidson ... and others] BONUS, W'PONDS   Book 2006
495.1321 Cur/Ccn : Current Chinese communist newspaper terms and sayings     
      Current Chinese communist newspaper terms and sayings BONUS, MELB   Book 1971
495.1321 Def/Abc    
      ABC Chinese-English comprehensive dictionary : alphabetically based computerized / editor John DeFrancis ; associate editors Tom Bishop ... [and others] BONUS, MELB, W'BOOL   Book 2003
      ABC Chinese-English comprehensive dictionary : alphabetically based computerized / editor John DeFrancis ; associate editors Tom Bishop ... [and others] BONUS, MELB, W'BOOL   Book 2003
495.1321 Def/Ace    
      ABC Chinese-English dictionary : alphabetically based computerized / editor, John DeFrancis ; associate editors, Bai Yuqing ... [and others] BONUS, MELB, WATERFT   Book 1997
      ABC Chinese-English dictionary : alphabetically based computerized / editor, John DeFrancis ; associate editors, Bai Yuqing ... [and others] BONUS, MELB, WATERFT   Book 1997
495.1321 Fed/Tnc 1998 : Times new Chinese dictionary     
      Times new Chinese dictionary BONUS, MELB   Book 1998
495.1321 FOR-E : English-Chinese dictionary = Zi dian [transliterated] / compiled by Ross Forman ; translation by Hilda Lee, Angie Lam and Simon Hon     
      English-Chinese dictionary = Zi dian [transliterated] / compiled by Ross Forman ; translation by Hilda Lee, Angie Lam and Simon Hon MELB  Book 1985
495.1321 Hor/Oal 1984 : Oxford advanced learner's English-Chinese dictionary = Niu jin xian dai gao ji ying han shuang jie ci dian     
      Oxford advanced learner's English-Chinese dictionary = Niu jin xian dai gao ji ying han shuang jie ci dian MELB  Book 1984
495.1321 Hor/Oal 2002 : Oxford advanced learner's dictionary of current English. Chinese & English     
      Niujin gao jie Ying Han shuang jie ci dian = Oxford advanced learner's English-Chinese dictionary / yuan zhu Huo'enbi (A.S. Hornby) ; bian yi Li Beida MELB  Book 2002
495.1321 Hua/Sdo : A student dictionary of Chinese / edited by Z.F. Huang & J.C.W. Keating     
      A student dictionary of Chinese / edited by Z.F. Huang & J.C.W. Keating BONUS, W'PONDS   Book 1998
495.1321 Hys/Syy : Han Ying shi shi yong yu ci hui     
      Han Ying shi shi yong yu ci hui BONUS, MELB   Book 1972
495.1321 Jec/Dic : A junior English-Chinese dictionary     
      A junior English-Chinese dictionary BONUS, MELB   Book 1979
495.1321 Jia/Jmy : Jian ming Ying Han ci dian = A concise English-Chinese dictionary / Zhang Qichun, Cai Wenying he bian     
      Jian ming Ying Han ci dian = A concise English-Chinese dictionary / Zhang Qichun, Cai Wenying he bian BONUS, MELB   Book 1972
495.1321 Lce/Dxh : Learner's Chinese English dictionary : Xuéxí Hànyîng Cídiăn     
      Learner's Chinese English dictionary : Xuéxí Hànyîng Cídiăn BONUS, MELB   Book 1987
495.1321 LIA : Yuan dong Ying Han wu yong ci dian = Far east practical English-Chinese dictionary / zhu bian Liang Shiqiu     
      Yuan dong Ying Han wu yong ci dian = Far east practical English-Chinese dictionary / zhu bian Liang Shiqiu BONUS, MELB   Book 1972
495.1321 Lpc/Edi : Lanbridge Pinyin Chinese-English dictionary = Mei shi Ying yu Pin yin Han Ying ci dian / Bai yu qing zhu bian, wang xiao lin fu zhu bian     
      Lanbridge Pinyin Chinese-English dictionary = Mei shi Ying yu Pin yin Han Ying ci dian / Bai yu qing zhu bian, wang xiao lin fu zhu bian BONUS, MELB   Book 1998
495.1321 Man/Cec 2004    
      Concise English-Chinese, Chinese-English dictionary / Martin H. Manser MELB  Book 2004
      Concise English-Chinese, Chinese-English dictionary / Martin H. Manser MELB  Book 2004
495.1321 Man/Pod    
      Talking Chinese dictionary and instant translator : Chinese-English CD-ROM / [developed in Java by Myles Harding] MELB  CD-ROM 2004
      Pocket Oxford Chinese dictionary : English-Chinese, Chinese-English = [Ying Han, Han Ying] / monolingual English text edited by Martin H. Manser ; English-Chinese dictionary edited and translated by Zh BONUS, MELB   Book 2003
495.1321 Pec/Cdi : The Pocket English-Chinese (pinyin) dictionary = Xiu zhen Ying Hua (Pin yin) ci dian     
      The Pocket English-Chinese (pinyin) dictionary = Xiu zhen Ying Hua (Pin yin) ci dian BONUS, MELB   Book 1983
495.1321 Phe/Odp    
      The Oxford-Duden pictorial Chinese & English dictionary BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1989
      The Oxford-Duden pictorial Chinese & English dictionary BONUS, MELB, W'PONDS   Book 1989
495.1321 Shi : Shih yung Han Ying tzʻu tien     
      [Hsin Han Ying tzʻu tien / Ting Kuang-hsün chu pien] = A New Chinese-English dictionary / editor in chief, Ding Guang-xun BONUS, W'PONDS   Book 1985
495.1321 Shi/Npc : Tsui hsin shih yung Han Ying tzʻu tien / chu pien Liang Shih-chʻiu ; pien chi Chu Liang-chen ... [and others] = A new practical Chinese-English dictionary /editor in chief, Liang Shih-chʻiu ; editors, Chu Liang-chen ... [and others]     
      Tsui hsin shih yung Han Ying tzʻu tien / chu pien Liang Shih-chʻiu ; pien chi Chu Liang-chen ... [and others] = A new practical Chinese-English dictionary /editor in chief, Liang Shih-chʻiu ; editors, BONUS, W'BOOL   Book 1990
495.1321 Wan/Yyz : Ying yu zui chang yong ci shou ce / Wang Gengyao ... [and others] bian yi     
      Ying yu zui chang yong ci shou ce / Wang Gengyao ... [and others] bian yi BONUS, MELB   Book 1973
495.1321 Xia/Fdo : A frequency dictionary of Mandarin Chinese : core vocabulary for learners / Richard Xiao, Paul Rayson, Tony McEnery     
      A frequency dictionary of Mandarin Chinese : core vocabulary for learners / Richard Xiao, Paul Rayson, Tony McEnery MELB  Book 2009
495.1321 Yil/Nec 2001 : Ying hua da cidian = A new English-Chinese dictionary / originally compiled by Zheng Yili and Cao Chengxiu ; and revised by the Dictionary Research Centre     
      Ying hua da cidian = A new English-Chinese dictionary / originally compiled by Zheng Yili and Cao Chengxiu ; and revised by the Dictionary Research Centre BONUS, MELB   Book 2001
495.1321 Yyc/Ycz : Ying yu chang yong ci zu / Tong ji da xue Wai yu jiao yan shi bian     
      Ying yu chang yong ci zu / Tong ji da xue Wai yu jiao yan shi bian BONUS, MELB   Book 1977
495.1321 ZUI : Zui xin shi yong Han Ying ci dian / zhu bian Liang Shiqiu     
      Zui xin shi yong Han Ying ci dian / zhu bian Liang Shiqiu BONUS, MELB   Book 1971
495.1328 New/Nec : Xin Ying Han ci dian = A New English-Chinese dictionary / "Xin Ying Han ci dian" bian xie zu bian     
      Xin Ying Han ci dian = A New English-Chinese dictionary / "Xin Ying Han ci dian" bian xie zu bian BONUS, W'BOOL   Book 1985
495.1352 Hua/Blw : Bo li wu li de ren / [Hua Yan zhu]     
      Bo li wu li de ren / [Hua Yan zhu] BONUS, MELB   Book 1992
495.1352 Hua/Jhy : Jing Hu yue / [hua yan zhu]     
      Jing Hu yue / [hua yan zhu] BONUS, MELB   Book 1991
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next