Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
495.186 Ren/Xdh : Xian dai han yu jin xiu jiao cheng : wen xue yue du / zhu bian Ren Yizhen, bian ji Yang Jizhou, Yao Kexin = A "brush up" course in modern Chinese : readings in Chinese literature / Ren Yizhen (chief compiler), Yang Jizhou, Yao Kexin (compilers)     
      Xian dai han yu jin xiu jiao cheng : wen xue yue du / zhu bian Ren Yizhen, bian ji Yang Jizhou, Yao Kexin = A "brush up" course in modern Chinese : readings in Chinese literature / Ren Yizhen (chief co BONUS, MELB   Book 1990
495.186 Ren/Xxg : Xiao xiao gushi ji / G. Ren (ed.)     
      Xiao xiao gushi ji / G. Ren (ed.) WATERFT ADPML  Book 1992
495.186 SHE : Shen hua chuan shuo gu shi     
      Shen hua chuan shuo gu shi BONUS, MELB   Book 1982
495.1864 WEN    
      Wen xuan BONUS, MELB   Book 1979-
      Wen xuan BONUS, MELB   Book 1979-
      Wen xuan BONUS, MELB   Book 1979-
      Wen xuan BONUS, MELB   Book 1979-
      Wen xuan BONUS, MELB   Book 1979-
495.18642 Chi/Cfb    
      Chinese for beginners BONUS, MELB   Book 1976
      Chinese for beginners BONUS, MELB   Book 1976
495.18642 YUN-H : The herd boy and the weaving maid / Yung Teng Chia-yee     
      The herd boy and the weaving maid / Yung Teng Chia-yee BONUS, MELB   Book 1975
495.186421 CHE : Cheng yu gu shi xuan / [edited by the publisher]     
      Cheng yu gu shi xuan / [edited by the publisher] BONUS, MELB   Book 1980
495.186421 Cho/Koc : A kaleidoscope of China : an advanced reader of modern Chinese / Chih-pʻing Chou.. [and others]     
      A kaleidoscope of China : an advanced reader of modern Chinese / Chih-pʻing Chou.. [and others] BONUS, MELB   Book 2010
495.186421 CHU-H : Zhongguo xin shi qi ming zuo xuan du = A reader in post-cultural revolution Chinese literature : Chinese texts in traditional characters / compiled by Vivian Ling Hsu     
      Zhongguo xin shi qi ming zuo xuan du = A reader in post-cultural revolution Chinese literature : Chinese texts in traditional characters / compiled by Vivian Ling Hsu BONUS, MELB   Book 1988
495.186421 Lee/Mtc : Man tan Chung-kuo = Read about China / Pao-Ch'en Lee     
      Man tan Chung-kuo = Read about China / Pao-Ch'en Lee BONUS, MELB   Book 1958
495.186421 Lee/Rac : The routledge advanced Chinese multimedia course : crossing cultural boundaries / Kunshan Carolyn Lee ... [and others]     
      The routledge advanced Chinese multimedia course : crossing cultural boundaries / Kunshan Carolyn Lee ... [and others] BONUS, MELB   Book 2010
495.186421 LU : Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xun xiao shuo ji: vocabulary : selected short stories of Lu Xun / compiled by D.C. Lau     
      Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xun xiao shuo ji: vocabulary : selected short stories of Lu Xun / compiled by D.C. Lau BONUS, MELB   Book 1987
495.186421 NEW-L : Newspaper Chinese ABC : an introductory reader / edited by Li Zhenjie and Wang Shixun     
      Newspaper Chinese ABC : an introductory reader / edited by Li Zhenjie and Wang Shixun BONUS, MELB   Book 1986
495.186421 Pan/Dbk : Du bao kan kan Zhongguo / Pan Zhaoming, Chen Ru bian zhu     
      Du bao kan kan Zhongguo / Pan Zhaoming, Chen Ru bian zhu BONUS, MELB   Book 1992
495.186421 Shi/Hwh : Xin wen Han yu dao du : = Guided reading in journalistic Chinese / bian zhu zhe Shi Guangheng, Wang Shaoxin ; Ying yu fan yi Xiong Wenhua, Liang Xiao     
      Xin wen Han yu dao du : = Guided reading in journalistic Chinese / bian zhu zhe Shi Guangheng, Wang Shaoxin ; Ying yu fan yi Xiong Wenhua, Liang Xiao BONUS, MELB   Book 1993
495.186421 WAN : Shuo hsiao han yii = Le chinois par l'humour = Laughing in Chinese / Peggy Wang     
      Shuo hsiao han yii = Le chinois par l'humour = Laughing in Chinese / Peggy Wang BONUS, MELB   Book 1986
495.186421 Wei/Rim [1988] : Readings in modern Chinese = Xian dai Zhong wen xuan du / Compiled by Liu Weibing... [et al.]     
      Readings in modern Chinese = Xian dai Zhong wen xuan du / Compiled by Liu Weibing... [et al.] WATERFT ADPML  Book 1988
495.186421 WEN    
      Wen xue yue du = Readings in Chinese literature / Li Gengxin, Liu Shu'e, Yao Kexin, Hu Suyun bian BONUS, MELB   Book 1982
      Wen xue yue du = Readings in Chinese literature / Li Gengxin, Liu Shu'e, Yao Kexin, Hu Suyun bian BONUS, MELB   Book 1982
495.186421 YAN    
      Qing chun zhi ge : Han yu jian yi du wu / Yang Mo yuan zhu ; Zhang Zhanyi, Zhang Xiaozhong, Tian Shanji, gai xie, zhu yi BONUS, MELB   Book 1980
      Qing chun zhi ge : Easy Chinese readings / Zhang Zhanyi, Zhang Xiaozhong, Tian Shanji, gai xie, zhu yi BONUS, MELB   Book 1983
495.189421 Lam/Gjh : Gao ji Han yu du ben = An advanced Chinese reader / Adam Lam, grace Qiao Zhang     
      Gao ji Han yu du ben = An advanced Chinese reader / Adam Lam, grace Qiao Zhang BONUS, MELB   Book 2000
495.41071 Jar/Ttl : Teaching Thai language and culture abroad / Rachanee Jaroungsirawat     
      Teaching Thai language and culture abroad / Rachanee Jaroungsirawat MELB THESES  Book 1999
495.4321 Yew/Oit : The Olympic image : the first 100 years / [compiled and edited by Wei Yew]     
      The Olympic image : the first 100 years / [compiled and edited by Wei Yew] BONUS, W'PONDS   Book 1996
495.482421 Wil/Tbf : Translating Buddhism from Tibetan / Joe Bransford Wilson     
      Translating Buddhism from Tibetan / Joe Bransford Wilson BONUS, W'PONDS   Book 1992
495.483421 Tse/Tph : Tibetan phrasebook / Sandup Tsering, Melvyn C. Goldstein     
      Tibetan phrasebook / Sandup Tsering, Melvyn C. Goldstein BONUS, W'PONDS   Book 1996
495.6 Eva/Mjc : Mirai : Japanese course book. Stage 1 / Meg Evans, Yoko Masano ; Setsuko Taniguchi     
      Mirai : Japanese course book. Stage 1 / Meg Evans, Yoko Masano ; Setsuko Taniguchi MELB CRC  Book 1999
495.6 Hut/Owd : Onnanohito wa duressu desu = that's why the lady is a dress : developmental stages in Japanese second language acquisition / Kirsten Ina Huter     
      Onnanohito wa duressu desu = that's why the lady is a dress : developmental stages in Japanese second language acquisition / Kirsten Ina Huter BONUS, MELB   Book 1997
495.6 Qua/Kif : Katakana in 48 minutes / [by Hiroko C. Quackenbush and Shun Ikeda]     
      Katakana in 48 minutes / [by Hiroko C. Quackenbush and Shun Ikeda] BONUS, MELB   Book 1989
495.6 Qua/Kit : Katakana in 48 minutes / [by Hiroko C. Quackenbush and Shun Ikeda]     
      Katakana in 48 minutes / [by Hiroko C. Quackenbush and Shun Ikeda] BONUS, MELB   Book 1989
495.6 Ree/Jft : Japanese for tourism = Ōsutoraria e yōkoso / Fudeko Reekie     
      Japanese for tourism = Ōsutoraria e yōkoso / Fudeko Reekie BONUS, MELB   Book 1992
495.6 Shi/Loj : The languages of Japan / Masayoshi Shibatani     
      The languages of Japan / Masayoshi Shibatani BONUS, MELB   Book 1990
495.60141 Ita/Cda : Conversational dominance and gender : a study of Japanese speakers in first and second language contexts / Hiroko Itakura     
      Conversational dominance and gender : a study of Japanese speakers in first and second language contexts / Hiroko Itakura BONUS, MELB   Book 2001
495.60141 May/Dms : Discourse modality : subjectivity, emotion, and voice in the Japanese language / Senko K. Maynard     
      Discourse modality : subjectivity, emotion, and voice in the Japanese language / Senko K. Maynard BONUS, MELB   Book 1993
495.60141 Shi/Aei : Argument encoding in Japanese conversation / Mitsuaki Shimojo     
      Argument encoding in Japanese conversation / Mitsuaki Shimojo BONUS, MELB   Book 2004
495.60141 Tan/Tti : Turn-taking in Japanese conversation : a study in grammar and interaction / Hiroko Tanaka     
      Turn-taking in Japanese conversation : a study in grammar and interaction / Hiroko Tanaka BONUS, MELB   Book 1999
495.60143 Has/Eso : An exploratory study of expression of emotions in Japanese : towards a semantic interpretation / Rie Hasada     
      An exploratory study of expression of emotions in Japanese : towards a semantic interpretation / Rie Hasada MELB  CD-ROM 2000
495.602394 Hil/Eja : Exploring Japanese / by Michael Hilt     
      Exploring Japanese / by Michael Hilt WATERFT ADPML  Book 1990
495.604221 Tay/Epv : English phrasal verbs in Japanese / Junko Taya-Polidori     
      English phrasal verbs in Japanese / Junko Taya-Polidori BONUS, MELB   Book 1989
495.607 Mac/Cso    
      A case study of interlanguage : Japanese language acquisition by English speakers / by Sayuki Machida BONUS, MELB   Book 1995
      A case study of interlanguage : Japanese language acquisition by English speakers / by Sayuki Machida BONUS, MELB   Book 1995
495.6071194 Tom/Ija : Interactive Japanese : an introductory course book 1 / Takako Tomoda and Brian May     
      Interactive Japanese : an introductory course book 1 / Takako Tomoda and Brian May BONUS, MELB   Book 1994
495.60712 Hai!/3 2010 : Hai!. 3, workbook : my [family]! / Sue Burnham and Michael Sedunary     
      Hai!. 3, workbook : my [family]! / Sue Burnham and Michael Sedunary WATERFT ADPML  Book 2010
495.60712 Ima!/1 2007 : Ima!. 1, Workbook / Sue Burnham ; illustrated by Roger Harvey     
      Ima!. 1, Workbook / Sue Burnham ; illustrated by Roger Harvey WATERFT ADPML  Book 2007
495.60712 Kimono/1 1990 : Kimono. level 1, workbook / by Sue Burnham and Yukiko Saegusa ; illustrated by Bettina Guthridge ; edited by Helen McBride ; designed by Josie Semmler     
      Kimono. level 1, workbook / by Sue Burnham and Yukiko Saegusa ; illustrated by Bettina Guthridge ; edited by Helen McBride ; designed by Josie Semmler WATERFT ADPML  Book 1990
495.60712 Kimono/1 2006 : Kimono. level 1 / chief writer and coordinator, Helen McBride ; illustrated by Bettina Guthridge     
      Kimono. level 1 / chief writer and coordinator, Helen McBride ; illustrated by Bettina Guthridge WATERFT ADPML  Book 2006
495.616 Mat/Iui : Intonation units in Japanese conversation : syntactic, informational, and functional structures / Kazuko Matsumoto     
      Intonation units in Japanese conversation : syntactic, informational, and functional structures / Kazuko Matsumoto BONUS, MELB   Book 2003
495.63 Snk/Yka : Shōgakusei no kanji yomi kaki jiten / Ishii Shōji kanshū     
      Shōgakusei no kanji yomi kaki jiten / Ishii Shōji kanshū BONUS, MELB   Book 1965
495.63 Tak/Rej : Romanized English-Japanese, Japanese-English dictionary     
      Romanized English-Japanese, Japanese-English dictionary BONUS, W'BOOL   Book 1953
495.63121 Pin/Hej : The hospitality English-Japanese dictionary / Yoko Pinkerton ... [and others]     
      The hospitality English-Japanese dictionary / Yoko Pinkerton ... [and others] BONUS, MELB   Book 2000
495.6321 Bun/Osj : The Oxford starter Japanese dictionary / edited by Jonathan Bunt with Gillian Hall     
      The Oxford starter Japanese dictionary / edited by Jonathan Bunt with Gillian Hall BONUS, MELB   Book 2000
495.6321 Hyo : All-romanized English-Japanese dictionary / by Hyōjun Rōmaji Kai     
      All-romanized English-Japanese dictionary / by Hyōjun Rōmaji Kai W'PONDS  Book 1974
495.6321 Jap/Bje 2004    
      Basic Japanese-English dictionary = [Kiso Nihongo gakushū jiten] / Japan Foundation BONUS, MELB, W'BOOL   Book 2004
      Basic Japanese-English dictionary = [Kiso Nihongo gakushū jiten] / Japan Foundation BONUS, MELB, W'BOOL   Book 2004
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next