Limit search to available items
Book
Author Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C.
司馬遷, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C.

Title Shi ji / Sima Qian zhuan ; Pei Yin ji jie ; Sima Zhen suo yin Zhang Shoujie zheng yi
史記 / 司馬遷撰 ; 裴駰集解 ; 司馬貞索隱 ; 張守節正義
Edition Di 1 ban
第 1 版
Published Beijing : Zhong hua shu ju, 1959
北京 : 中華書局, 1959

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  931 Sia/Sji  1  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  2  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  3  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  4  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  5  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  6  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  7  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  8  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  9  AVAILABLE
 MELB  931 Sia/Sji  10  AVAILABLE