Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Šámalová, Kateřina, author

Title Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením / Kateřina Šámalová
Edition Vydání první
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Contents Obálka; Obsah; Seznam zkratek; Úvod; 1. Vzdělání a jeho role v životě jedince a společnosti; 1.1 Oborová pojetí vzdělání; 1.2 Funkce vzdělání; 1.3 Teorie vzdělávání; 2. Sociologie vzdělávání jako výchozí oborový rámec; 2.1 Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání; 2.1.1 Teorie strukturálně-funkcionalistické; 2.1.2 Teorie konfliktu; 2.1.3 Symbolický interakcionismus; 2.1.4 Současné přístupy v sociologii vzdělávání; 2.2 Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání; 2.3 Sociologické teorie vzdělanostních nerovností; 3. Přístupnost terciární úrovně vzdělávání
3.1 Specifika vzdělávání na terciární úrovni3.2 Expanze terciárního vzdělávání; 3.3 Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání; 4. Zdravotní postižení; 4.1 Pojetí zdravotního postižení; 4.2 Modely analýzy zdravotního postižení; 4.2.1 Individuální (medicínský) model; 4.2.2 Sociální (sociálně-politický) model; 4.2.3 Disablement proces; 4.3 Zdravotní postižení jako překážka sociálního začlenění; 4.4 Ochrana lidských práv osob se zdravotním postižením; 5. Přístup osob se zdravotním postižením ke vzdělání; 5.1 Zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání osob se zdravotním postižením
5.2 Společné vs. speciální vzdělávání5.3 Vzdělávání osob se zdravotním postižením na úrovni primární a sekundární; 5.4 Vzdělávání na úrovni terciární; 6. Současný stav zpřístupňování vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním postižením v ČR; 6.1 Populace studentů se zdravotním postižením na vysokých školách; 6.2 Podpůrné systémy a trendy v jejich koncepci; 6.3 Sociální práce jako nástroj podpory studia; 7. Studenti se zdravotním postižením na Univerzitě Karlově a systém jejich podpory -- výsledky výzkumné studie; 7.1 Dosavadní studie v této oblasti; 7.2 Výchozí teoretický rámec
7.3 Metodologický rámec7.3.1 Výzkumné cíle a otázky; 7.3.2 Charakter výzkumné studie a její fáze; 7.3.3 Charakteristika výzkumného souboru; 7.3.4 Sběr dat a jeho organizace ve výzkumné fázi; 7.3.5 Analýza dat; 7.4 Výsledky studie; 7.4.1 Motivace k vysokoškolskému studiu; 7.4.2 Motivace k volbě studijního oboru; 7.4.3 Překážky ve studiu; 7.4.4 Zdroje a formy podpory při studiu; 7.4.5 Úspěšnost studentů se zdravotním postižením; 7.5 Shrnutí; Závěr; Literatura; Summary
Bibliography Includes bibliographical references
Notes In Czech with English summary
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed May 31, 2017)
Subject College students with disabilities -- Czech Republic.
Educational equalization.
People with disabilities -- Education (Higher) -- Czech Republic.
Form Electronic book
ISBN 8024634910 (electronic bk.)
9788024634913 (electronic bk.)