Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Dang shi yan jiu yu jiao xue = Dang shi yan jiu yu jiao xue
党史研究与敎学 = Dang shi yan jiu yu jiao xue
Published Fuzhou Shi : Dang shi yan jiu yu jiao xue za zhi she
福州市 : 党史研究与敎学杂志社
Began in 1988
Online access available from:
China Academic Journals Full-Text Database    01 Jan. 1979-
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Prior Title Dang shi zi liao yu yan jiu
Numbering Issues for <'89, 1-> called also <zong di 85 qi->
Notes Also issued via the World Wide Web. Restricted to CAJ subscribers. (Requires CAJ viewer available on CAJ search screen)
Issuing Body Sponsored by: Zhong gong Fujian sheng wei dang xiao, Fujian sheng Zhong gong dang shi yan jiu hui
Notes Description based on: '89, 1; title from cover
Latest issue consulted: '89, 6
Subject Zhongguo gong chan dang -- History -- Periodicals
Zhongguo gong chan dang.
Fujian Sheng (China) -- History -- Periodicals
Form Electronic journal
Author Zhong gong Fujian Sheng wei. Dang xiao
中共福建省委. 党校
Fujian Sheng Zhong gong dang shi yan jiu hui
福建省中共党史研究会
LC no. 92644914
ISSN 1003-708X