Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Balcarová, Jitka, author

Title "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" : Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření "sudetoněmecké identity" / PhDr. Jitka Balcarová, Ph. D. ; recenzovali, prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc., doc. PhDr. Jiří Sousa, CSc
Edition Vydání první
Published Prague [Czech Republic] : Karolinum, 2013
©2013
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (471 pages) : illustrations
Contents Obsah; Předmluva ; 1. Úvod; 1.1 Stav výzkumu, literatura a prameny; 1.2 Metody a pojmové instrumentárium; 1.2.1 "Völkisch hnutí"; 1.2.2 "Lebensraum" - "životní prostor"; 1.2.3 "Blut und Boden" - "krev a půda"; 1.2.4 "Volkstum" - "národní svéráz": podstata národa; 1.2.5 "Deutsche Volksgemeinschaft" - "německé nacionální společenství"; 1.2.6 "Grenzlanddeutschtum" - "pohraniční němectví/Němci"; 1.2.7 "Sudetendeutschtum" - "sudetoněmectví/sudetští Němci"; 1.2.8 "Deutsche Heimat" - "německá domovina v českých zemích"; 1.2.9 "Sprachgrenze" - "jazyková hranice"
1.2.10 "Nationaler Besitzstand" - "nacionální država"1.2.11 "Volkstumskampf" - "národnostní boj"; 1.2.12 "Schutzarbeit" - německá nacionální "obranná" práce spolků; 1.2.13 "Schutzverein" - německý nacionální "obranný" spolek; 1.2.14 "Wanderlehrer" - "putující učitel"; 2. Německá nacionální "obrana" v habsburské monarchii - její zdroje a vznik; 2.1 Sociálně ekonomická změna a nacionální emancipace; 2.2 Institucionální základna; 3. Svazy Němců v nacionálně definovaném prostoru; 3.1 Pracovní programy; 3.2 Organizační struktura; 3.2.1 Výstavba organizačních jednotek
3.2.2 Aktéři a členská základna3.2.3 Financování; 3.3 Konstituování Bund der Deutschen (Svaz Němců); 3.4 Politické stranictví a "národnostní boj"; 3.5 Role Bund der Deutschen v integraci německé nacionální "obrany"; 3.6 Kooperující organizace za hranicemi - zdroj inspirace, financí a "naděje"; 3.7 Bund der Deutschen a jeho inkorporace do NS-struktur po září 1938; 3.7.1 Bund der Deutschen v Říšské župě Sudety; 3.7.2 Bund der Deutschen ve zbytkovém Československu; 4. Projektování "sudetoněmeckého hospodářství"; 4.1 Principy utváření "sudetoněmeckého hospodářství"
4.2 "Hájení hospodářského životního prostoru"4.2.1 "Ochrana půdy"; 4.2.2 Osidlování; 4.2.3 Populační politika; 5. Hospodářsko-podpůrná činnost; 5.1 Sociálně podpůrné svépomocné projekty Brüder in Not a Sudetendeutsche Volkshilfe ; 5.1.1 Brüder in Not (Bratři v nouzi); 5.1.2 Sudetendeutsche Volkshilfe (Sudetoněmecká národní pomoc); 5.1.2.1 Der Sudetendeutsche Freiwillige Arbeitsdienst (Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba) ; 5.1.2.2 Kinderhilfswerk (Sociálně podpůrný projekt dětem); 5.2 Péče o sirotky; 5.3 Pracovní zprostředkovatelny; 5.4 Podpora "sudetoněmecké turistice"
5.5 Podpora domácké výrobě6. Výchova k národní jednotě; 6.1 Lidovýchova ve vzdělávacím systému Československa; 6.2 Nacionální lidovýchova a svazy Němců; 6.2.1 Tisk a zábava - prostředky k ovlivňování veřejného prostoru; 6.2.1.1 Nacionálně formativní funkce kalendáře; 6.2.1.2 Veřejné akce - manifestace národní síly; 6.2.1.2.1 Výroční sjezdy - "slavnost všech Němců"; 6.2.1.2.2 Národní slavnosti - forma "kolektivního vzpomínání"; 6.2.1.2.3 Spolkové akce - agitační nástroj Sudetendeutsche Partei; 7. Exkurs; 7.1 "Bojovníci za německý národ" - třicet aktivistů nacionální "obrany"; 8. Závěr
Summary Nacionální ""obranné"" spolky sehrály v nemecké spolecnosti ceských zemí 19. a 20. století významnou roli. Jako podstatná komponenta nemeckého nacionálního hnutí podnecovaly ve verejném prostoru ideovou a politickou radikalizaci na bázi xenofobního nacionalismu. Vyhrocená ""nacionalizace"" ústící do absurdních predstav o nadrazenosti a svetovláde ""germánské rasy"" s nemeckým jádrem v cele však mela hluboké koreny sahající do 19. století i dále do minulosti. Práve spolkové prostredí bylo jedním z míst, kde se tyto ideje koncentrovaly, nabývaly na razanci a v ruzné forme se šírily do širokých v
Notes Online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed April 08, 2014)
Subject Germans -- Czech Republic -- Sudetenland -- Politics and government.
Nationalism -- Germany -- History.
Czechoslovakia -- Foreign relations -- Germany.
Germany -- Foreign relations -- Czechoslovakia.
Genre/Form History.
Form Electronic book
Author Šouša, Jiří, reviewer
Zdeněk Jindra, reviewer
ISBN 8024624117 (electronic bk.)
9788024624112 (electronic bk.)