Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Maesschalck, Jeroen, 1975- author

Title Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen : naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België? / onder redactie van Jeroen Maesschalck, Stephan Parmentier, Dirk Van Daele, Jolynn Debacker, Lore Mergaerts
Published Baltimore, Maryland : Project Muse, 2015
Online access available from:
JSTOR eBooks    View Resource Record  
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (1 PDF (xii, 251 pages).)
Series Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging ; 36
Samenleving, criminaliteit & strafrechtspleging ; 36
UPCC book collections on Project MUSE
Contents Voorwoord / Ivo Carmen -- Inleiding -- Bij wijze van achtergrond: toenemende aandacht voor een onafhankelijk onderzoek na(ar) rampen in België / Jeroen Maesschalck, Stephan Parmentier, Dirk Van Daele, Jolynn Debacker en Lore Mergaerts -- Veiligheid en voorzorg in tijden van onzekerheid / Stefaan Pleysier -- De Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland -- Het onafhankelijk onderzoek in Nederland : refl ecties van een bevoorrechte oud-voorzitter / Pieter van Vollenhoven -- Hoe verloopt het voorvallenonderzoek in Nederland in de praktijk? / Tjibbe Joustra -- De verhouding tussen onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en strafrechtelijk onderzoek in Nederland / Tijs Kooijmans -- De valkuil van verbeteren: waarom onderzoeksraden geen aanbevelingen zouden moeten doen / Ira Helsloot -- Refl ecties over een Belgisch onderzoeksorgaan voor veiligheid -- Het voorvallenonderzoek in België: een status quaestionis en een toekomstverkenning / Jeroen Maesschalck, Dirk Van Daele, Stephan Parmentier en Nathalie Namavar -- Juridische modaliteiten van een mogelijk onderzoeksorgaan voor veiligheid in België / Dirk Van Daele -- Epiloog -- Naar een pragmatische benadering van lessen trekken uit voorvallen in België -- Jaak Raes -- Bijlagen -- Overzicht aangehaalde voorvallen -- Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid -- Biografi eën auteurs
Summary In Nederland werd door de Rijkswet van 2 december 2004 de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgericht. Deze onafhankelijke raad stelt onderzoeken in naar rampen, ongevallen en incidenten en formuleert op basis daarvan adviezen aan de betrokken actoren om de veiligheid te versterken. De gasexplosie in Gellingen, de treinramp in Buizingen en de trein- en giframp in Wetteren zijn slechts enkele voorbeelden van ernstige voorvallen die zich de afgelopen jaren in België hebben voorgedaan. Gedurende de periode 2010-2011 heeft het Leuvens Instituut voor Criminologie, in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) en in samenwerking met het Crisiscentrum, onderzocht of de beleidsmatige reactie ten aanzien van zulke voorvallen adequaat is en of de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksorgaan ook zinvol zou zijn in de Belgische context. Dit boek vormt de volgende stap in de reflectie over de mogelijke oprichting van een dergelijk onderzoeksorgaan in België
Notes Issued as part of UPCC book collections on Project MUSE
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Description based on print version record
Subject Accident investigation -- Belgium.
Industrial accidents -- Investigation -- Government policy -- Belgium.
Form Electronic book
Author Daele, D. van, author
Debacker, Jolynn, author
Mergaerts, Lore, author
Parmentier, Stephan, 1960- author
Project Muse, distributor
Project Muse.
ISBN 9461661509
9789461661500
9789462700178