Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Nys, Liesbet.

Title De kracht van wetenschap. Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven / liesbet Nys
Published Leuven : Leuven UP 2018
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (250 pages)
Contents Intro; Voorwoord; Inhoudstafel; Afkortingen; 1 Inleiding Dertig jaar DOC; 2 Excellentie Streven naar uitmuntend onderzoek; 3 Advies De genese van de Onderzoeksraad; 4 Coördinatie De eerste jaren van de DOC; 5 Protest De betoging van onderzoekers; 6 Groei Een nieuw Vlaams wetenschapsbeleid; 7 Kwaliteitszorg De beoordeling van onderzoek en onderzoeksbeleid; 8 Bibliometrie Publicaties tellen en wegen; 9 Interdisciplinariteit Onderzoek over de grenzen van de disciplines; 10 Informatisering De intrede van de ICT; 11 Verzapping De geboorte van de onderzoeksprofessoren
12 Associatie Onderzoek in de geassocieerde en geïntegreerde hogescholen13 Europa Onderzoek in het Avondland; 14 Sleutels De 'keyology' van het Vlaamse onderzoeksbeleid; 15 Impact De valorisatie van het onderzoek; 16 Erkenning De plaats van de humane wetenschappen; 17 Decentralisatie Een nieuwe rol voor de groepen; 18 Evaluatie Het onderzoeksmanagement onder de loep; 19 Braindrain braingain Komen en gaan van onderzoekers; 20 Genderbalans Evenwicht tussen mannen en vrouwen; 21 Jonge onderzoekers Investeren in nieuw talent; 22 Toponderzoekers De Champions League van de wetenschap
23 Internationalisering De wereld als maatstaf24 Apparatuur Naar een moderne onderzoeksinfrastructuur; 25 Open access Publiceren via de Green Road; 26 Wetenschappelijke integriteit Fair play in het onderzoek; 27 Expansie Uitbreiding van de DOC; 28 Competitie De ratrace van het onderzoek; 29 Transformaties Tijd van hervormingen; 30 Conclusie Het beloofde land van wetenschap; Noten; Bibliografie; Illustratieverantwoording; Index
Summary In 2016 vierde de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Leuvense universiteit zijn dertigste verjaardag. De geschiedenis van deze door de gereputeerde geneticus Herman Vanden Berghe opgerichte dienst, die de voorbije decennia een sterke expansie beleefde, fungeert in dit boek als kapstok voor een ruimer verhaal over het onderzoeksbeleid aan de Leuvense universiteit. Daarbij gaat het onder meer over het streven naar excellentie, over de stimulansen voor interdisciplinair onderzoek en internationalisering, over de opkomst van de bibliometrie, over de uitbouw van een open access-beleid, over de groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit, over verdeelsleutels en supercomputers, rankings en publicatiedruk, peer review en tenure track. Dit alles wordt besproken tegen de achtergrond van het Vlaamse, Belgische en Europese wetenschapsbeleid en met oog voor de internationale ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en onderzoeksmanagement
Notes Print version record
Subject Katholieke Universiteit te Leuven (1970- ) Dienst Onderzoekscoördinatie
Research -- Belgium -- Louvain.
Form Electronic book
ISBN 946166267X (electronic bk.)
9789461662675 (electronic bk.)