Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Novotný, Vojtěch, 1971- author

Title Odvaha být církví : Josef Zvěřína v letech 1913-1967 / Vojtěch Novotný ; recenzovali, Václav Ventura, Jan Stříbrný
Edition Vydání první
Published Prague [Czech Republic] : Karolinum, 2014
©2014
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (316 pages)
Contents Obsah; Úvod; 1. Cesta ke kněžství (1913-1938); 1.1 Dětství; 1.2 Gymnazijní studia; 1.3 Studium a formace v Římě; 1.4 Zvěřinova ohlédnutí za první republikou; 2. Období druhé světové války (1938-1945); 2.1 Falknov; 2.2 Pyšely; 2.3 Plzeň; 2.4 Praha; 2.5 Zásmuky; 2.6 Praha; 2.6.1 Kněžské působení; 2.6.2 Česká liga proti bolševismu; 2.6.3 Přátelství s Růženou Vackovou; 2.6.4 Účast v odboji; 2.6.5 Sběr lidských těl; 2.7 Zvěřinova ohlédnutí za válkou; 2.8 Publikační činnost; 3. Mezi totalitami (1945-1948); 3.1 Pražské povstání a vztah k Němcům; 3.2 Přechodné období
1.11 Koncept kázání z 29. 3. 19461.12 Koncept kázání ze 7. 2. 1948; 1.13 Koncept kázání ze 4. 11. 1949; 1.14 Koncept kázání z 2. 3. 1950; 1.15 Koncept kázání z 16. 3. 1950; 1.16 Koncept kázání z [června] 1950; 2. Studium catholicum -- odbor výtvarného umění (19. 10. 1947); 3.Žádost Josefa Zvěřiny o zahájení habilitačního řízení (1. 10. 1969); 4. Posudek Růženy Vackové: Výtvarné dílo jako znak (26. 10. 1969); 5. Fotografie; Bibliografie prací Josefa Zvěřiny; 1. Propria individuální, vydaná, datovaná; 2. Propria individuální, nevydaná, datovaná; 3. Propria kolektivní, vydaná, datovaná; 4. Dubia
3.3 Počátek působení na teologické fakultě 3.4 Teologie pozemských skutečností a zájem o marxismus; 3.4.1 Znamení doby; 3.4.2 Teologie pozemských skutečností; 3.4.3 Studium marxismu; 3.4.3 Politický profil; 3.5 Další aktivity; 3.6 Publikační činnost let 1945-1946; 3.7 Stipendijní pobyt ve Francii; 3.8 Disertace; 3.9 Pastorační působení mezi vysokoškoláky; 3.9.1 Česká liga akademická; 3.9.2 Katolická akce; 3.9.3 Tomislav Kolakovič; 3.9.4 Pražské pojetí Katolické akce; 3.9.5 Pastorace mezi umělci; 3.9.6 Rodina; 3.10 Studium catholicum; 3.11 Publikační činnost v letech 1947-1948
4. Střet s proticírkevním režimem (1948-1952)4.1 Doteky totality; 4.2 Doktorát a akademické působení; 4.3 Otevřený střet; 4.4 Služba v PTP; 4.5 Zatčení; 4.6 Vyšetřování; 4.7 Příprava procesu; 4.8 Soud; 5. V područí bezpráví (1952-1965); 5.1 Mírov a Praha; 5.2 Tábor L u Vykmanova; 5.3 Leopoldov; 5.4 Valdice; 5.5 Zvěřinova ohlédnutí za vězením; 5.6 Vědecká činnost v l. 1952-1965; 6. (Ne)svoboden (1965-1967); 6.1 Civilní zaměstnání; 6.2 Zapojení do místní církve; 6.2.1 Postoj režimu k církvi v letech 1952-1962; 6.2.2 Vztahy mezi Svatým stolcem a Československem
6.2.3 Osmělení věřících a recepce koncilu6.2.4 Koncept církve dialogické; 6.2.5 Působení propuštěných vězňů; 6.2.6 Kontakty se zahraničím; 6.3 Vědecká činnost; 7. Vývoj Zvěřinovy reflexe do roku 1967; Přílohy; 1. Homilie 1945-1950; 1.1 Koncept kázání z 1. 5. 1945; 1.2 Koncept kázání z 24. 1. 1946; 1.3 Koncept kázání z 24. 5. 1945; 1.4 Koncept kázání z 29. 6. 1945; 1.5 Koncept kázání z 12. 7. 1945; 1.6 Koncept kázání z 20. 7. 1945; 1.7 Koncept kázání z 22. 7. 1945; 1.8 Koncept kázání z 22. 8. 1945; 1.9 Koncept kázání z 29. 12. 1945; 1.10 Koncept kázání z 10. 1. 1946
Summary Monografie nabízí zevrubné seznámení s životem Josefa Zveriny v letech 1913-1967, predkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (vcetne samizdatu) a rukopisných, resp. strojopisných materiálu, a poskytuje diachronní analýzu tohoto materiálu. První dva aspekty, trebas relativne samostatné hodnoty, slouží aspektu tretímu: biografická a bibliografická studie plní propedeutickou funkci ve vztahu k uchopení Zverinovy reflexe. Dejiny osoby a jejího díla se tak stávají dejinami poznání, jímž žila. Práve výjimecná souvislost mezi Zverinovým životem a jeho reflexí je naznacena slovy "odva
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed July 9, 2014)
Subject Zvěřina, Josef, 1913-
Political prisoners -- Czech Republic -- 20th century.
Theologians -- Czech Republic -- 20th century.
Form Electronic book
Author Stříbrný, Jan, reviewer
Ventura, Václav, reviewer
ISBN 8024624524 (electronic bk.)
9788024624525 (electronic bk.)