Book Cover
Book

Uniform Title China's new place in a world in crisis. Chinese
Title Quan qiu jin rong wei ji xia de Zhongguo : jing ji, di yuan zheng zhi he huan jing de shi jiao / Gao Ruosu, Song Ligang, Hu Yongtai zhu bian = China's new place in a world in crisis : economic, geopolitical and environmental dimensions / Ross Garnaut
全球金融危机下的中国 : 经济, 地缘政治和环境的视角 [electronic resource] / 郜若素, 宋立刚, 胡永泰主编 = China's new place in a world in crisis : economic, geopolitical and environmental dimensions / Ross Garnaut
Edition Di 1 ban
第1版
Published Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she ; Canberra, A.C.T. : ANU E Press, 2010
北京市 : 社会科学文献出版社 ; Canberra, A.C.T. : ANU E Press, 2010

Copies

Series "Zhongguo jing ji qian yan" cong shu
"中国经济前沿"丛书
"Zhongguo jing ji qian yan" cong shu.
"中国经济前沿"丛书.
Notes Title from home page (viewed Apr. 6, 2011)
"Zhongguo jing ji yu shang ye xiang mu fei chang gan xie Aodaliya zheng fu fa zhan yuan zhu ju (AusAID) dui 'Zhongguo jing ji qian yan' cong shu suo ti gong de zi zhu, yi ji Li tuo gong si (Rio tinto) tong guo Li tuo gong si yu Aodaliya guo li da xue Zhongguo he zuo xiang mu (Rio tinto-ANU China partnership) dui ci ti gong de zi zhu."
"中国经济与商业项目非常感谢澳大利亚政府发展援助局(AusAID)对'中国经济前沿'丛书所提供的资助, 以及力拓公司(Rio tinto)通过力拓公司与澳大利亚国立大学中国合作项目(Rio tinto-ANU China partnership)对此所提供的资助."
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Co-published with Brookings Institution Press and Social Sciences Academic Press (China) and ANU E Press
Mode of access: World Wide Web
Some essays translated from English
Subject Economic development -- Environmental aspects -- China.
Global Financial Crisis, 2008-2009.
China -- Economic policy.
China -- Environmental conditions.
China -- Economic conditions -- 2000-
Author Garnaut, Ross.
Song, Ligang.
宋立刚.
Hu, Yongtai.
胡永泰.
ANU E Press.
ISBN 9787509713433
Other Titles China's new place in a world in crisis : economic, geopolitical and environmental dimensions
Economic, geopolitical and environmental dimensions
880-02 Jing ji, di yuan zheng zhi he huan jing de shi jiao
880-02/$1 经济, 地缘政治和环境的视角