Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Beek, Jan van de

Title Kennis, macht en moraal : de productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005 / Jan van de Beek
Published Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (499 pages)
Series UvA-proefschriften
Contents Inhoudsopgave; Boxen; Tabellen; Figuren; Afkortingen; Voorwoord; 1. Inleiding: probleemstelling, vraagstelling en onderzoeksopzet; 2. Theorie en methodologie; 3. Internationale migratie-economische literatuur; 4. Economische toestand & beleid, economiebeoefening en databeschikbaarheid; 5. Immigratie en migratiebeleid; 6. Kennisproductie Periode I (1960-1980); 7. Kennisproductie Periode II (1980-1990); 8. Kennisproductie Periode III (1990-2000); 9. Kennisproductie Periode IV (2000-2005); 10. Conclusies; Epiloog; Samenvatting; Summary; Literatuur; Noten
Summary Waarom werd er in Nederland - immigratieland bij uitstek - lange tijd nauwelijks onderzoek gedaan naar de economische effecten van immigratie? Is dat te verklaren uit typische kenmerken van de Nederlandse wetenschapsbeoefening of moet het antwoord vooral daarbuiten worden gezocht? Ontbrak het economen simpelweg aan statistische gegevens of speelde de veelbesproken politieke correctheid van de jaren tachtig en negentig hen ook parten? Welke rol speelde de overheid bij de productie van wetenschappelijke kennis? Waarom hielden gezaghebbende kennisinstituten als de wrr en het cpb zich zolang op de vlakte? Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en interviews met economen, politici en minderhedenonderzoekers wordt antwoord gegeven op al deze, ook nu weer actuele, vragen. De inhoudelijke aspecten van migratie-economisch onderzoek, als wel de sociale, politieke en historische context waarbinnen die kennisproductie plaats vond, komen daarbij allebei uitgebreid aan bod
Bibliography Includes bibliographical references (pages 419-450)
Notes Dutch, with summary in English
Print version record
Subject Netherlands -- Emigration and immigration -- Economic aspects.
Form Electronic book
ISBN 1282634003
9048512727 (electronic bk.)
9781282634008
9789048512720 (electronic bk.)