Limit search to available items
Book Cover
Book
Author Li, Zhisui, 1919-1995.
李志綏, 1919-1995.

Title Mao Zedong si ren yi sheng hui yi lu = The private life of Chairman Mao / Yuan zhu Li Zhisui ; Ying yi Dai Hongchao ; zhu bian Shi Wen'an (Anne F. Thurston) ; qian yan Li Anyou (Andrew J. Nathan)
毛澤東私人醫生回憶錄 = The private life of Chairman Mao / 原著李志綏 ; 英譯戴鴻超 ; 助編石文安 (Anne F. Thurston) ; 前言黎安友 (Andrew J. Nathan)
Edition Chu ban
初版
Published Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 1994
台北市 : 時報文化出版企業股份公司, 1994 (1999 printing)
[1999?]

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  951.05092 Mao Lia/Mzs  AVAILABLE
Description 632 pages, 15 unnumbered pages of plates : illustrations ; 22 cm
Series Li shi yu xian chang ; 43
歷史與現場 ; 43
Gong chan zhu yi Zhongguo xi lie ; 6
共產主義中國系列 ; 6
Li shi yu xian chang ; 43
歷史與現場 ; 43
Gong chan zhu yi Zhongguo xi lie ; 6
共產主義中國系列 ; 6
Bibliography Inculdes bibliographical references
Subject 880-07 Mao, Zedong, 1893-1976.
880-07 毛澤東, 1893-1976.
Mao, Zedong, 1893-1976.
Heads of state -- China -- Biography.
Genre/Form Biography.
Biographies.
Author Thurston, Anne F.
Dai, Hongchao, 1929-
戴鴻超, 1929-
LC no. 95463810 97456831
ISBN 957131434X
Other Titles Private life of Chairman Mao. Chinese
Private life of Chairman Mao
Private life of Chairman Mao