Limit search to available items
Book Cover
Book
Author Zhong, Ziyan
鍾子岩

Title Huo yong Ying yu ju shi zhi nan = Sentence structure / Zhong Zinan zhu ; Yao Shanyou jiao ding
活用英語句式指南 = Sentence structure / 鍾子岩著 ; 姚善友校訂
Edition Di 1 ban
第1版
Published Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 1986
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 1986

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  428.24951 ZHO  AVAILABLE
Description viii, 253 pages ; 21 cm
Series Dang dai Ying yu cong shu
當代英語叢書
Dang dai Ying yu cong shu
當代英語叢書
Subject English language -- Sentences.
Author Yao, Jiaoding
姚校訂
ISBN 9620710762 (paperback)
Other Titles Sentence structure
Huo yong Ying yu ju shi zhi nan