Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Rijpkema, Peter.

Title De persoon op de grenzen van het recht : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 27 mei 2010 / door Peter Rijpkema
Published Amsterdam : Vossiuspers UvA, ©2011

Copies

Description 1 online resource (31 pages)
Contents Inleiding; Het persoonsconcept als centrale notie van het recht; De relatie tussen mens en persoon; Correctiemechanismen; De relatie tussen natuurlijke persoon en rechtspersoon; Kan een rechtspersoon ook mensenrechten hebben?; De persoon op de grenzen van het recht; De mens als persoon in het EU-recht; De verhouding tussen natuurlijke en rechtspersonen; Conclusie; Woord van dank; Noten; Bibliografie
Summary Het recht is er voor mensen. Het heeft tot doel het menselijk handelen zo efficiënt en rechtvaardig mogelijk te reguleren en aldus mensen in staat te stellen om hun belangen te behartigen en vorm te geven aan hun leven. Dat geldt voor het nationale recht evenzeer als voor het internationale recht. Steeds meer wordt de scheidslijn tussen nationaal en internationaal recht een permeabele wand en beïnvloeden de rechtsstelsels elkaar wederzijds. Het internationale recht bepaalt daardoor in toenemende mate de rechten, plichten en bevoegdheden van individuele mensen. In deze oratie wordt ingegaan op
Bibliography Includes bibliographical references (page 31)
Subject Persons (Law) -- Netherlands
LAW -- Administrative Law & Regulatory Practice.
Persons (Law)
Netherlands.
Form Electronic book
ISBN 9789048514076
904851407X