Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Bartkowiak, Marcin, author

Title Modelowanie śmiertelności i transfer ryzyka długowieczności / Marcin Bartkowiak
Published Poznań : Wydawnictwo UEP, 2019
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Summary Społeczeństwa w krajach uprzemysłowionych doświadczyły w ostatnim wieku dużych zmian w strukturze demograficznej. Z jednej strony nastąpił wzrost przeżywalności wśród osób z wyższych przedziałów wiekowych, z drugiej zmniejszyła się liczba urodzeń. W efekcie populacje krajów rozwiniętych stały się zauważalnie starsze. Jednocześnie poprawa wskaźników demograficznych związanych ze śmiertelnością jest większa niż prognozowano. To niedoszacowanie stanowi poważne wyzwanie dla podmiotów wypłacających świadczenia uzależnione od długości życia ubezpieczonego. Ryzyko niewłaściwego oszacowania przyszłych trendów demograficznych jest ściśle powiązane z ryzykiem długowieczności. Ryzyko, że grupa osób będzie żyć dłużej lub krócej, niż oczekiwano, może być przeniesione na inne podmioty w tradycyjny sposób, w oparciu o reasekurację. Jednak rynek reasekuracji ma zbyt małą pojemność i płynność, by w pełni sprostać rosnącym potrzebom. W tej sytuacji ważną rolę mogą odegrać rynki kapitałowe, które dysponują zarówno wystarczającą pojemnością, jak i płynnością. Do transferu ryzyka długowieczności wykorzystuje się obligacje, instrumenty pochodne (q-forward, s-forward, swapy, opcje), wykupy i zakupy planów emerytalnych oraz sprzedaż niezapadłych polis. Istotnym ograniczeniem dla rozwoju rynku instrumentów transferu ryzyka długowieczności są trudności związane z wyceną ryzyka długowieczności. Instrumentów tych nie da się bowiem zreplikować, co powoduje, że mamy do czynienia z rynkiem niezupełnym. Tym samym nie jest możliwe zastosowanie klasycznych metod wyceny. Wycena instrumentów transferu ryzyka długowieczności jest ściśle powiązana z prognozowaniem przyszłych wskaźników śmiertelności. Celem książki jest charakterystyka ryzyka długowieczności i sposobów jego transferu na rynki kapitałowe oraz zbadanie zależności pomiędzy modelowaniem śmiertelności a wyceną ryzyka długowieczności
Bibliography Includes bibliographical references (pages 243-250)
Notes In Polish with English summary
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed August 25, 2021)
Subject Annuities.
Financial risk management.
Life expectancy -- Economic aspects
Longevity -- Economic aspects
Mortality -- Statistical methods.
Pensions.
Population aging -- Economic aspects
Annuities.
Financial risk management.
Life expectancy -- Economic aspects.
Longevity -- Economic aspects.
Mortality -- Statistical methods.
Pensions.
Form Electronic book
ISBN 8366199797
9788366199798
Other Titles English summary title: Modelling mortality and longevity risk transfer