Limit search to available items
Book Cover
Book
Author Ye, Shengtao, 1894-1988.
葉聖陶, 1894-1988.

Title Ye Shengtao / Ye Zhishan bian
葉聖陶 / 葉至善編
Edition Xianggang di 1 ban
香港第1版
Published Xianggang : San lian shu dian Xianggang you xian gong si ; [Peking] : Ren min wen xue chu ban she, 1983
香港 : 三聯書店香港有限公司 ; [Peking] : 人民文學出版社, 1983

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.05 Y4328 A6/Y2Y  AVAILABLE