Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Weiss, Tomáš, 1980- author.

Title Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky / Tomáš Weiss
Published Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, 2014
©2014

Copies

Description 1 online resource (263 pages)
Contents Obsah; Seznam zkratek; Předmluva; Úvod; 1. Mezinárodní vztahy a splývání vnitřní a vnější bezpečnosti; 1.1 Moderní stát a jeho teritorialita; 1.2 Změny ve studiu bezpečnosti; 1.2.1 Prohloubení konceptu bezpečnosti; 1.2.2 Rozšíření konceptu bezpečnosti; 1.2.3 Námitky proti novým přístupům k bezpečnosti; 1.3 Důsledky debaty o postavení státu a konceptu bezpečnosti; 2. Armáda a policie mezi vnější a vnitřní bezpečností; 2.1 Definice armády a policie; 2.2 Role armády a policie v novém bezpečnostním prostředí; 2.2.1 Formy zahraničního angažmá armády a policie post-moderních států
2.2.2 Projevy splývání vnitřní a vnější bezpečnosti uvnitř státu2.2.3 Zpochybnění stírání hranice mezi armádou a policií a jeho kritika; 2.3 Shrnutí debaty o stírání rozdílů mezi armádou a policií; 3. Evropská unie a její vliv na armádu a policii; 3.1 Evropská unie a spolupráce v otázkách bezpečnosti; 3.1.1 Historický kontext bezpečnostní spolupráce v EU; 3.1.2 Současná role Evropské unie v otázkách bezpečnosti; 3.1.3 Evropské politiky dotýkající se armády a policie; 3.1.4 Institucionální rámec bezpečnostní politiky EU; 3.2 Procesy na úrovni Evropské unie
3.2.1 Teritoriální vymezení bezpečnostní politiky EU3.2.2 Charakter zásahu policie podle opatření na úrovni Evropské unie; 3.2.3 Cílová skupina vnitřní a vnější bezpečnosti z pohledu EU; 3.2.4 Evropské instituce na hranici mezi armádou a policií; 3.3 Vliv Evropské unie na národní úroveň; 3.3.1 Použití síly v evropských operacích; 3.3.2 Proměny charakteru zásahu v evropských cvičeních a operacích; 3.3.3 Odpovědnost jednotlivce v rámci evropské vojenské a policejní spolupráce; 3.3.4 Evropská spolupráce mezi armádou a policií; 3.4 Shrnutí části o Evropské unii
4. Případová studie - Česká republika4.1 Institucionální zajištění bezpečnosti v České republice; 4.1.1 Výkonné složky zajišťující bezpečnost České republiky; 4.1.2 Institucionální zaměření výzkumu; 4.2 Měnící se role armády a policie v České republice; 4.2.1 Role teritoria ve vymezení činnosti armády a policie; 4.2.2 Použití síly a jeho regulace; 4.2.3 Charakter zásahu policejních a vojenských jednotek; 4.2.4 Iniciativa jednotlivce v rámci armády a policie; 4.2.5 Odpovědnost jednotlivce a její změna ve vztahu k armádě a policii; 4.2.6 Velikost cílové skupiny
4.2.7 Spolupráce mezi armádou a policií a instituce na jejich pomezí4.3 Shrnutí části o České republice; Závěr; Resumé; Použitá literatura
Summary Kniha se zabývá bezpecnostní politikou Evropské unie a podrobneji také jednoho z jejích clenských státu, Ceské republiky. Hledá odpoved na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitrní a vnejší bezpecnosti a zejména ke stírání rozdílu mezi dvema nejduležitejšími bezpecnostními institucemi - policií a armádou. Zda splývá role policie a armády na úrovni Evropské unie, zda evropská integrace takový proces povzbuzuje, nebo mu spíše brání, a konecne zda dochází ke stírání rozdílu mezi policií a armádou na úrovni clenského státu.Autor dochází na základe prípadových studií evropské a nár
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Summary in English
Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed May 11, 2015)
Subject Czech Republic. Armáda.
SUBJECT Czech Republic. Armáda fast
Subject National security -- European Union countries
National security -- Czech Republic
Police -- European Union countries
Police -- Czech Republic
HISTORY / Military / Other
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Military Science
Military policy
National security
Police
SUBJECT European Union countries -- Military policy
Czech Republic -- Military policy
-- European Union countries Armed Forces
Subject Czech Republic
European Union countries
Form Electronic book
ISBN 9788024623887
8024623889