Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Čábelová, Lenka

Title Radiojournal : rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939 / Lenka Čábelová
Edition Vyd. 1
Published Praha : Karolinum, 2003

Copies

Description 1 online resource (198 pages)
Contents Obsah; Úvod ; Několik poznámek k literatuře a pramenům; 1. Úvod do historie rozhlasu; 1.1 Počátky elektronické distanční komunikace ; 1.1.1 Telegraf, telefon, zábavní průmysl; 1.1.2 Rádio; 1.1.3 Rozhlas ; 1.2 Fenomén rozhlasové komunikace ; 1.2.1 Rozhlas jako technický fenomén; 1.2.2 Rozhlas a psychologie posluchače; 2. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě 1923-1939; 2.1 Vnější podmínky pro rozhlasovou činnost ; 2.1.1 Politické podmínky; 2.1.2 Ekonomické a společenské podmínky; 2.1.3 Právní podmínky; 2.2 Vývoj rozhlasové společnosti ; 2.2.1 Základní mezníky
2.2.2 Zformování Radiojournalu2.2.3 Technická prehistorie ; 2.2.4 Radiojournal v letech 1923-1925; 2.2.5 První reorganizace (1925); 2.2.6 Radiojournal v letech 1925-1939; 2.3 Vnitřní struktura rozhlasové společnosti z hlediska přípravy programu; 2.3.1 Programová oddělení; 2.3.2 Stěhování ; 2.3.3 Odbočky Radiojournalu; 2.3.4 Poradní sbor; 2.3.5 Poznámka ke vnitřní kontrole programu; 2.4 Postavení posluchačů; 2.4.1 Počet posluchačů; 2.4.2 Udílení koncesí ; 2.4.3 Poplatky; 2.4.4 Černí posluchači ; 2.4.5 Propagace rozhlasového vysílání; 2.5 Vývoj rozhlasové techniky
2.5.1 Vysílací síť jako faktor rozvoje rozhlasové činnosti2.5.2 Přenosy a záznamová technika; 2.5.3 Přijímací technika; 2.5.4 Rušení příjmu; 2.6 Financování rozhlasového vysílání; 2.6.1 Spor o reklamu; 2.7 Rozhlasový program; 2.7.1 Koncepce a funkce; 2.7.2 Struktura programu a hlavní žánrové typy; 2.7.3 Shrnutí některých rysů programové činnosti; 2.7.4 Zahraniční vysílání Radiojournalu; 2.8 Rozhlas jako objekt zájmu společnosti; 2.8.1 Stát; 2.8.2 Nestátní zájemci o rozhlas; 3. Exkurz: Obraz nového média v médiu starém -- 1924 (analýza tisku); 3.1 Cíle a východiska analýzy
3.2 Struktura analýzy3.3 Metoda práce; 3.4 Analýza; 3.4.1 Rozhlas a tisk jako otázka mediální konkurence ; 3.4.2 Systémové výhody a nevýhody rozhlasu v očích tisku ; 3.4.3 Definice rozhlasu podle tisku; 3.4.4 Funkce rozhlasu podle tisku ; 3.4.5 (Nové) definování rolí ; 3.4.6 Podpora existence a šíření rozhlasu; 3.5 Shrnutí analýzy; 4. Závěr; Použité zkratky; Prameny a literatura; Jmenný rejstřík
Summary Autorka popisuje rozhlasové vysílání na území Cech a Moravy od vzniku první soukromé rozhlasové spolecnosti v Cechách roku 1923, pres zahájení vysílání, kapitálový vstup státu do rozhlasové instituce, témer úplné postátnení v roce 1938, až po prevzetí vysílací síte Nemci v roce 1939. Tematicky se venuje postavení a strukture rozhlasové spolecnosti, zákonným podmínkám pro její cinnost, financování výroby programu, koncepci, strukture a hlavním žánrum vysílacího programu a rozvoji technologie a vysílací síte
Bibliography Includes bibliographical references (pages 193-196) and index
Notes Print version record
Subject Radiojournal (Czechoslovakia)
SUBJECT Radiojournal (Czechoslovakia) fast
Subject Radio broadcasting -- Czechoslovakia -- History
BUSINESS & ECONOMICS -- Industries -- Media & Communications.
TECHNOLOGY & ENGINEERING -- Telecommunications.
Radio broadcasting
Czechoslovakia
Genre/Form History
Form Electronic book
ISBN 9788024627229
8024627221
Other Titles Radiožurnál
Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939