Limit search to available items
Book Cover
E-book

Title Samtalen på arbejde : konversationsanalyse og kompetenceudvikling / Birte Asmuss & Jakob Steensig (red.)
Published Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2008
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (357 pages) : illustrations
Contents ""Omslag""; ""Forside""; ""Titelside""; ""Kolofon""; ""Indhold""; ""Forord""; ""1 Samtalen på arbejde � konversationsanalyse og kompetenceudvikling: en introduktion""; ""Indledning""; ""Målgruppe""; ""Kompetenceudvikling""; ""Kommunikation og interaktion""; ""Bogens metode""; ""Analyseeksempel""; ""Afslutning af telefonsamtaler""; ""Systematiske metoder og normer""; ""Deltagerorientering""; ""Analyse af professionel interaktion""; ""Intentioner, handlinger og intersubjektivitet""; ""Anvendt konversationsanalyse""; ""Anvendt konversationsanalyse som arbejdsfelt""; ""Bogens indhold""
""3 At l�re dansk som andetsprog i praksis � et sprogp�dagogisk koncept med konversationsanalyse som fagligt grundlag""""Indledning""; ""Forl�bsbeskrivelse""; ""En tilbagemelding til en kursist""; ""Forl�bspr�sentation""; ""Tekniske foruds�tninger""; ""L�rerens forberedelse""; ""Hvad snakkede l�reren og kursisten om?""; ""Hvad var udbyttet?""; ""Metodiske overvejelser""; ""Overvejelser omkring sprogp�dagogik""; ""Konversationsanalyse som fagligt grundlag""; ""Hvordan kommer man i gang?""; ""Afsluttende bem�rkninger""; ""BILAG A""; ""Helhedsindtryk""; ""Specifikke sekvenser""
""5 Der skal to til � om at foretage sproglig vurdering af dansk som andetsprog på baggrund af autentiske samtaler""""Om historiefort�lling""; ""Historiefort�lling i Medina-samtalerne""; ""Den konversationsanalytiske tilgang til historiefort�lling""; ""Historiefort�lling � et interaktionelt samarbejde""; ""Hvordan en historiemodtager kan underst�tte en historie""; ""En vellykket historieannoncering""; ""Ullas rolle i historieannonceringen""; ""Konstruktiv historiemodtageradf�rd i fort�llingsfasen""; ""Historier vokser ikke frem af den blå luft""
""Bogens kapitler""""Afslutning""; ""2 Talesprogsdata i sprogundervisningen""; ""Skriftsprog kontra talesprog""; ""Forskellen på nedskrivning og transskription""; ""Transskription � et supplement til lyd og billede""; ""Lydoptagelser""; ""Videooptagelser""; ""Observationer om talesprog""; ""Sam-tale � den f�lles konstruktion af en ytring""; ""F�lsomme emner""; ""Samtalens linearitet""; ""At havne i fedtefadet""; ""Hvorfor bruge interaktionsdata i sprogundervisningen""
""Note""""4 Samtaleforskning og undervisning � konversationsanalyse som model og grundlag for undervisning af tegnsprogstolkestuderende i dansk""; ""Den uddannelsesm�ssige sammenh�ng""; ""Uddannelsen til tegnsprogstolk""; ""Faget dansk i tolkeuddannelsen""; ""Data som basis for undervisningen""; ""Temaer i undervisningen""; ""Fokus på transskription og detaljer""; ""Små ord der betyder meget""; ""Handlingskrav og social kontrol""; ""Vurderinger og enighed/uenighed""; ""Sikring af forståelse""; ""Dialogtolkning""; ""Konklusion""; ""Noter""
Bibliography Includes bibliographical references and indexes
Subject Conversation analysis.
Conversation analysis.
Form Electronic book
Author Asmuss, Birte.
Steensig, Jakob
ISBN 8759399902
9788759399903