Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Illeris, Knud.

Title Transformativ læring og identitet
Published Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2013
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (228 pages)
Contents Forord; Kapitel 1 · Indledning; Del I · BEGREBET OM TRANSFORMATIV LÆRING; Kapitel 2 · Jack Mezirows tilgang; Mezirows baggrund og initiativ; Den grundlæggende forståelse; Transformativ læring i praksis; Principper for transformativ læring; Mezirow, Teachers College og bidrag udefra; Nye tendenser; Kapitel 3 · Forskellige tilgange til forandrings ... ; Freud, psykoanalysen og psykoterapien; Den tidlige europæiske læringspsykologi; Den humanistiske psykologi og neofreudianismen; De folkelige, frigørende og bevidstgørende bevægelser; Den biografiske læringstilgang; Nogle nyere psykologiske bidrag
AfrundingKapitel 4 · Hvad er det, der forandres?; Psykoterapeutisk forandring; Almindelige kognitive forandringer; Bevidstgørelse gennem forandringslæring; Forandring af kognitive strukturer; Samspilslæring som forandringslæring; Forandringer i selvet, identiteten, biografien eller personligheden; Den samfundsmæssige udvikling som den bagvedliggende referenceramme; Kapitel 5 · Definitionen af transformativ læring; Læringsdefinition og læringsdimensioner; Dimensionerne i transformativ læring; Selvet, personen, identiteten og biografien; En nydefinering af transformativ læring
Del II · IDENTITETSBEGREBETKapitel 6 · Erik Eriksons identitetsforståelse; En kringlet livshistorie; Den epigeniske model; Identitetsudviklingen i ungdomsfasen; Kritikken af Erikson; Kapitel 7 · Nyere psykologiske tilgange; Narcissismebegrebet; Thomas Ziehes narcissismeforståelse og videre udvikling; Socialkonstruktionismen; Modernitet og læring som selvets teknologi; Identitet i praksisfællesskaber; Kapitel 8 · Aktuelle sociologiske tilgange; Habitusbegrebet; Aftraditionalisering; Individualisering; Anthony Giddens og selvidentiteten; Identitetsbegrebet hos Zygmunt Bauman
Identitet i biografisk perspektivIdentiteten og de sociale medier; Kapitel 9 · En sammenfattende identitetsforståelse; Identitet og læring; Et bud på en strukturmodel; Kerneidentiteten; Personlighedslaget; Præferencelaget; Del-identiteter; Arbejdsidentiteten -- et eksempel på en del-identitet; Del III · TRANSFORMATIV LÆRING I PRAKSIS; Kapitel 10 · Identitet, transformativ læring og livsalder; Identitet og transformativ læring i barndommen; Ungdommens identitetsudvikling og transformativ læring; Voksenidentitet og transformativ læring; Identitet og transformativ læring i den modne voksenalder
Kapitel 11 · Progressive, regressive, genoprettende ... og kollektive transformationer; Progressiv transformativ læring; Regressiv transformativ læring; Et eksempel på et regressivt transformativt forløb; Genoprettende transformativ læring; Et eksempel på et genoprettende transformativt forløb; Kollektiv transformativ læring; Kapitel 12 · Motivation og identitetsforsvar; Indre og ydre motivationsforhold; Et eksempel på nødvendighedsmotiveret transformativ læring; Motivation og transformativ læring; Læringsbarrierer; Identitetsforsvar; Transformativ læring, identitet og modstand
Notes Kapitel 13 · Personligheds- og kompetenceudvikling
Print version record
Form Electronic book
ISBN 8759323434
9788759323434