Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Bahenský, Petr, author

Title Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě / Petr Bahenský, Václav Bunc
Edition První vydání
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018

Copies

Description 1 online resource
Contents Obálka; Obsah; Poděkování; 1. Úvod; 2. Rozbor problému; 2.1 Sportovní výkon; 2.1.1 Struktura sportovního výkonu; 2.1.2 Faktory sportovního výkonu; 2.1.3 Hodnocení úrovně výkonů; 2.2 Charakteristika běžeckých disciplín; 2.3 Předpoklady pro běh, vliv genetiky; 2.3.1 Talent; 2.3.2 Výběr talentů; 2.3.3 Biologický a chronologický věk; 2.3.4 Věk vrcholné výkonnosti v bězích; 2.3.5 Intersexuální rozdíly; 2.3.6 Období adolescence; 2.4 Sportovní příprava v bězích na střední a dlouhé tratě; 2.4.1 Diagnostika trénovanosti; 2.4.2 Složky běžecké přípravy; 2.4.3 Etapy sportovní přípravy
2.4.4 Metody rozvoje vytrvalostních předpokladů2.4.5 Evidence tréninkového zatížení; 2.4.6 Periodizace tréninkového zatížení v bězích; 2.4.7 Trénink dospělých běžců; 2.4.8 Trénink mládeže; 2.4.9 Zatěžování adolescentních běžců; 2.4.10 Doporučené objemy tréninkového zatížení u adolescentů; 2.5 Technika běhu; 2.6 Hodnocení techniky; 2.7 Vztah úrovně silových předpokladů a techniky běhu; 3. Cíl, hypotézy a postup práce; 4. Metodika práce; 4.1 Výzkumný soubor; 4.2 Sběr dat; 4.3 Zpracování dat; 4.3.1 Normalita; 4.3.2 Věcná a statistická významnost; 4.3.3 Kritéria rané specializace
4.3.4 Modely CART a PARTy4.3.5 Vztah délky použití tréninkových prostředků a výkonnosti; 4.3.6 Hodnocení techniky; 4.3.7 Hodnocení skokového běhu; 5. Výsledky; 5.1 Ověření normality dat; 5.2 Hodnocení absolvovaného tréninkového zatížení; 5.2.1 Charakteristika zatížení sledovaných probandů; 5.2.2 Objemy zatížení; 5.2.3 Počet intervalových tréninků; 5.2.4 Výkonnostní křivka; 5.2.5 Věk vrcholné výkonnosti; 5.2.6 Změna úrovně výkonnosti za dobu sledování; 5.3 Vliv jednotlivých tréninkových prostředků na výkonnost adolescentních běžců; 5.3.1 Model pro výkonnost běžců na 800 m
5.3.2 Model pro výkonnost běžců na 1500 m5.3.3 Model pro výkonnost běžců na 3000 m; 5.3.4 Společné znaky modelů; 5.4 Objem tréninku za různě dlouhá období a výkonnost; 5.4.1 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období u běhu na 800 m; 5.4.2 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období u běhu na 1500 m; 5.4.3 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období u běhu na 3000 m; 5.4.4 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období -- společné znaky modelů; 5.5 Technika běhu; 6. Diskuze; 7. Závěry; 8. Summary; Seznam tabulek; Seznam obrázků
Bibliography Includes bibliographical references
Notes In Czech with English summary
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed February 22, 2019)
Subject Long-distance running -- Training.
Teenage athletes.
SPORTS & RECREATION -- Track & Field.
SPORTS & RECREATION -- Running & Jogging.
SPORTS & RECREATION -- Training.
Long-distance running -- Training
Teenage athletes
Form Electronic book
Author Bunc, Václav, 1947- author
ISBN 9788024639994
8024639998