Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Přibyl, Stanislav, 1966- author

Title Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 / Stanislav Přibyl
Edition Vydání první
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, [2015]
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Contents Obálka; Obsah; Úvod; Historický přehled; Litoměřická kapitula (1057-1655); Založení litoměřické diecéze; Stanovení data založení diecéze; Osudy litoměřické diecéze a jejích biskupů; Episkopát Josefa Koukla (1989-2003); Jmenování Josefa Koukla biskupem; Změny v administraci diecéze po listopadu 1989; Obnova struktur diecéze; Kanonizace sv. Zdislavy; Zakládání církevních škol; Teologický konvikt a Diecézní dům kardinála Trochty; Zřeknutí se úřadu diecézního biskupa a jmenování administrátora diecéze; Episkopát Pavla Posáda (2004-2008); Jmenování Pavla Posáda biskupem; Nemoc
Biskup Dominik Duka apoštolským administrátorem "sede plena"Výročí 350 let od založení diecéze ; 950 let kapituly (2007); Jenování Pavla Posáda pomocným biskupem a uprázdnění biskupského stolce; Uprázdněný biskupský stolec; Episkopát Jana Baxanta (2008-); Jmenování Jana Baxanta biskupem; Znovuustavení struktur diecéze; Řízení diecéze; Diecézní biskupové ; Biskupská konference a členství litoměřických biskupů v ní; Sedisvakance; Litoměřická diecéze a česká provincie; Diecézní kurie; Generální vikáři; Biskupští vikáři; Kancléři; Vicekancléři; Notáři kurie ; Archiv a archiváři; Acta curiae
Ekonomická rada diecézeDiecézní ekonom ; Kněžská rada a sbor poradců; Pastorační rada diecéze ; Relatio quinquennalis; Návštěva Ad limina apostolorum; Personální zajištění a územně správní struktura diecéze; Personální zajištění diecéze; Vzdělání duchovních ; Pohyb duchovních; Účast laiků na duchovní správě; Územně správní struktura diecéze; Právnické osoby; Zřízení plzeňské diecéze a úprava území diecéze litoměřické; Farnosti, faráři, rektoři kostelů, kaplani; Vikariáty a okrskoví vikáři; Kapitula kanovníků; Řeholní společnosti; Dějiny řeholí na území litoměřické diecéze; Mužské řehole
Svátost eucharistie Svátost smíření; Svátost pomazání nemocných; Svátost svěcení; Svátost manželství; Ostatní bohoslužebné úkony; Posvátná místa; Posvátné doby; Výkon majetkového práva; Nabývání majetku; Správa majetku; Výkon moci soudní; Trestněprávní řízení; Cenzury; Suspenze; Pořádkové tresty; Trestní opatření; Manželskoprávní řízení; Účast litoměřické diecéze na činnosti ICS, resp. MCS; Diecézní církevní soud ; Závěr; Summary; Seznam použitých zkratek; Bibliografie; Textové přílohy; Obrazová příloha; Jmenný rejstřík
Ženské řeholeKonsociace; Charity v litoměřické diecézi; Diecézní charita Litoměřice; Farní a oblastní charity; Společenství svaté Kláry ; Třetí řády; Sekulární františkánský řád; Laická sdružení sv. Dominika; Občanská sdružení podle civilního práva; Výkon moci legislativní; Legislativní činnost v diecézi; Právní obyčej ; Ostatní prameny diecézního práva; Stanovy; Výkon moci správní; Výkon magisteriálního práva; Duchovní cvičení; Katechetická výuka; Katolické (církevní) školy; Akademická pastorace; Výkon sanktifikačního práva; Svátosti obecně; Interkomunio ; Svátost křtu; Svátost biřmování
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed August 4, 2016)
Subject Catholic Church. Diocese of Litoměřice (Czech Republic) -- History.
Genre/Form History.
Form Electronic book
ISBN 8024631121 (electronic bk)
9788024631127 (electronic bk)