Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Taixu
太虛

Title Taixu fa shi jiang yan lu : ren sheng fo xue / Taixu fa shi, Wen Zhong
太虛法师讲演录 : 人生佛学 / 太虛法师, 闻中
Published Beijing : Zhonghua shu ju, 2018
北京 : 中华书局, 2018

Copies

Description 1 online resource
Series Jin dai si da gao seng jiang yan lu
近代四大高僧讲演录
Notes Online resource; title from homepage (CNPeReading, viewed August 28, 2018)
Form Electronic book
Author Wen, Zhong
闻中
ISBN 9787101114409
7101114407
Other Titles 880-03 Ren sheng fo xue
880-03/$1 人生佛学