Book Cover
E-journal

Title Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Chinese journal of parasitology & parasitic diseases
中国寄生虫学与寄生虫病杂志 = Chinses journal of parasitology & parasitic diseases
Published Shanghai Shi : Zhongguo yu fang yi xue ke xue yuan ji sheng chong bing yan jiu suo, 1987-
上海市 : 中国預防医学科学院寄生虫病硏究所, 1987-
Di 5 juan, di 1 qi-
Online access available from:
MEDLINE Complete    01 Oct. 2014 - 28 Feb. 2017
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Prior Title Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi
Notes Title from cover
Articles in Chinese; summaries and table of contents in Chinese and English
Subject Parasitic diseases -- Periodicals.
Parasitology -- Periodicals.
Parasitic Diseases.
Parasitology.
Genre/Form Periodicals.
Form Electronic journal
Author Zhongguo yu fang yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo.
中国預防医学科学院. 寄生虫病硏究所.
LC no. sn 87026366
ISSN 1000-7423
ABBREV TI Zhongguo jishengchongxue yu jishengchongping zazhi
OTHER TI Zhongguo jishengchongxue yu jishengchongping zazhi
Other Titles Chinese journal of parasitology and parasitic diseases
Chinese journal of parasitology & parasitic diseases