Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Loyen, Reginald.

Title Haven in de branding : de economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900 / Reginald Loyen
Published Leuven : Leuven University Press, 2008

Copies

Description 1 online resource (465 pages) : illustrations, maps
Series Studies in social and economic history ; v. 34
Studies in social and economic history ; v. 34.
Contents Inhoud; Lijst met afkortingen; Lijst met grafieken; Lijst met tabellen; Lijst met figuren; Algemene inleiding; Deel IDe ontdekking van de havens: Literatuuroverzicht en theorievorming; Hoofdstuk 1De internationale maritieme economische geschiedenis en de havenrevival; 1. Opkomst van de maritieme economische geschiedenis; 2. Historici ontdekken de havens: de havenrevival; Hoofdstuk 2De haven van Antwerpen in de literatuur: terug van nooit weggeweest?; 1. Overzichtstudies; 2. Vergelijkende studies ; 3. Stadsgeschiedenis; 4. Studies van deelaspecten
Hoofdstuk 3Hoe de havenexpansie verklaren? Referentiekader, begripsomschrijving en theorievorming1. De havenfuncties en het voorland-achterlandcontinuüm als referentiekader; 2. De 'functieverschuivingen' als invulling van het referentiekader; 3. De spelers in het referentiekader; 4. Het referentiekader en de internationale theorievorming: het Hanseatisch model; Besluit bij deel I; Deel IIOver tonnen, tonnenmaat en toegevoegde waarde: de cijfers aan het woord; Hoofdstuk 1Beknopt bronnenoverzicht; 1. Douane; Figuur 1. Stroommodel goederenstromen; 2. Havenbestuur
Tabel 1. Verschilpunten tussen GHA en NIS Tabel 2. Het verschil tussen de totale lossingen en ladingen volgens NIS en GHA (in 1000 ton; 1975-1994); 3. Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen ; 4. Ministerie van Openbare Werken; Hoofdstuk 2Scheepsbewegingen; 1. Begripsomschrijving; 2. Methodologie; 3. Descriptieve analyse scheepsbewegingen; Grafiek 1. Evolutie van het aantal schepen en de tonnenmaat in de Antwerpse haven naar krachtbron (1900-2000); Tabel 3. Overgang van zeil- naar stoom- en motoraandrijving in de Antwerpse haven (1840-1950; steekproefjaren)
Tabel 4. Evolutie van de scheepsaandrijving in de Antwerpse haven (1930-1951 gemiddelde %); Tabel 5. Evolutie van het gemiddeld procentueel aandeel van een vlag in de totale tonnenmaat en evolutie van de gemiddelde scheepsgrootte per vlag (in BNT tot 1978, dan in BRT/BT) per periode; Hoofdstuk 3Goederenstromen; 1. Begripsomschrijving; 2. Overzeese goederenstromen: lang leve de diversiteit!; Tabel 6. Procentuele samenstelling van groep Matières minérales brutes (1900-1908)
Tabel 7. Correlatie en euclidische afstand tussen de NIS en GHA-reeksen met betrekking tot het zeevervoer in de Antwerpse haven naar NVS (in ton 1980-1994); Tabel 8. Resultaten regressie GHA-NIS per NVS-categorie (periode: 1980-1989); Grafiek 2. Originele GHA en NIS reeksen met betrekking tot de totale lossingen, vergeleken met de voorspelde en geaggregeerde reeksen (1980-2000); Grafiek 3. Originele GHA en NIS reeksen met betrekking tot de totale ladingen, vergeleken met de voorspelde en geaggregeerde reeksen (1980-2000)
Summary De haven van Antwerpen telt vandaag de dag 65.000 voltijdse banen en genereert bijna 3% van het bruto binnenlands product. Over de manier waarop dit economische complex tot stand kwam, is maar weinig bekend - behalve dat er sinds 150 jaar een bijna explosieve groei moet hebben plaatsgevonden. Haven in de branding analyseert voor het eerst het tijdspad, de oorzaken en gevolgen van deze groei op basis van de goederen-stromen en de toegevoegde-waardecreatie. Zo wordt de waarde van de Antwerpse staaltrafiek verduidelijkt, net als de impact van de tonnage balans, de mythe van de 'spoorweghaven Antwer
Bibliography Includes bibliographical references (pages 407-447)
Notes Print version record
Subject Harbors -- Belgium -- Antwerp -- History -- 20th century
Shipping -- Belgium -- Antwerp -- History -- 20th century
TRANSPORTATION -- Ships & Shipbuilding -- Pictorial.
BUSINESS & ECONOMICS -- Economic History.
Economic history
Harbors
Shipping
SUBJECT Antwerp (Belgium) -- Economic conditions -- 20th century
Subject Belgium -- Antwerp
Genre/Form History
Form Electronic book
ISBN 9789461660619
9461660618