Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Šklubalová, Zdeňka, author

Title Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie / Zdeňka Šklubalová a kolektiv
Edition 1. vydání
Published Praha : Karolinum, 2020

Copies

Description 1 online resource
Series Učební texty Univerzity Karlovy
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.
Contents 1 Úvod do praktických cvičení z farmaceutické technologie -- 2 Farmaceutické roztoky -- 3 Sirupy -- 4 Aromatické vody -- 5 Farmaceutické slizy -- 6 Farmaceutické gely -- 7 Farmaceutické suspenze -- 8 Farmaceutické emulze -- 9 Masti -- 10 Kremy -- 11 Pasty -- 12 Čípky -- 13 Vaginální kuličky -- 14 Perorální prášky -- 15 Zásypy -- 16 Inkompatibility v léčivých přípravcích -- 17 Tabulky
Summary "Praktická cvičení jsou důležitou součástí výuky oboru farmaceutické technologie, v nichž posluchači farmaceutické fakulty získávají základní znalosti a dovednosti v přípravě lékových forem. Učebnice je rozdělena podle technologických specifik léčivých přípravků a je uspořádána od jednodušších forem představovaných homogenními soustavami (roztoky a speciální druhy roztoků), přes koloidní disperze (slizy a gely), k hrubým disperzím (suspenze, emulze). Základní poznatky jsou uplatňovány a rozvíjeny u polotuhých (masti, krémy, pasty) a pevných přípravků (čípky, vaginální kuličky, perorální prášky, zásypy). Součástí textu je kapitola o inkompatibilitách, tabulky emulgátorů a tabulka rozpustnosti vybraných léčivých a pomocných látek. Pozornost je zaměřena na tři hlavní aspekty přípravy: znalost požadavků kladených na danou lékovou formu; osvojení si správných technik a základních principů práce ve farmaceutické laboratoři; pochopení základních technologických principů a přístupů uplatňovaných při přípravě léčivých přípravků pro různé aplikační cesty. Nedílnou součástí je posouzení kritických faktorů, ovlivňujících jakost léčivého přípravku s ohledem na jeho stabilitu, mikrobiologickou jakost a účinnost léčiva, výběr vhodného obalu a určení doby použitelnosti přípravku."-- Provided by publisher
Notes Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed June 14, 2023)
Subject Pharmaceutical technology -- Textbooks
Drugs -- Dosage forms -- Textbooks
Pharmaceutical technology -- Laboratory manuals
Drugs -- Dosage forms
Pharmaceutical technology
Genre/Form Laboratory manuals
Textbooks
Textbooks.
Laboratory manuals.
Manuels de laboratoire.
Form Electronic book
ISBN 9788024645827
8024645823