Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Bartoš a kolektiv, Aleš, author

Title Diagnostika poruch vědomí : v klinické praxi / Aleš Bartoš a kolektiv
Published Prague : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, 2015

Copies

Description 1 online resource
Contents Obálka; OBSAH; PŘEDMLUVA; 1. KRÁTKODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ; 1.1 Stručná charakteristika hlavníchkrátkodobých poruch vědomí a jejich podtypů; 1.1.1 Synkopa; 1.1.2 Epileptický záchvat; 1.1.2.1 Parciální (fokální) záchvaty; 1.1.2.2 Generalizované záchvaty; 1.1.2.3 Sekundárně generalizované záchvaty; 1.1.2.4 Epileptický záchvat jako příznak řady chorob; 1.1.3 Psychogenní záchvat; 1.2 Vlastní odlišující znakykrátkodobé poruchy vědomí; 1.2.1 Anamnéza; 1.2.1.1 Období před ztrátou vědomí; 1.2.1.2 Samotný záchvat bezvědomí; 1.2.1.3 Časné pozáchvatové období; 1.2.2 Fyzikální vyšetření
1.2.2 Fyzikální vyšetření1.3 Pomocná vyšetření; 1.3.1 Synkopa -- strategie dalšího vyšetřování; 1.3.2 Epileptický záchvat -- strategie dalšího vyšetřování; 1.3.3 Psychogenní porucha vědomí -- strategiedalšího vyšetřování; 1.4 Ostatní krátkodobá bezvědomí; 1.5 Stavy zdánlivě napodobující poruchu vědomíkrátkého trvání; 2. DÉLETRVAJÍCÍ PORUCHY VĚDOMÍ; 2.1 Stručná anatomie a fyziologiemozkového kmene; 2.2 Anatomicko-patofyziologická východiska; 2.2.1 Podstata poruch vědomí; 2.2.2 Řízení pohybů očí a projevy jeho poruch; 2.3 Neodkladná počáteční opatření; 2.3.1 Zjištění stavu vitálních funkcí
2.3.1.1 Zhodnocení dýchání2.3.1.2 Zhodnocení stavu oběhu; 2.3.1.3 Stručné zhodnocení stavu vědomí; 2.3.2 Zajištění vitálních funkcí; 2.4 Anamnéza; 2.4.1 Osobní anamnéza; 2.4.2 Léková anamnéza; 2.4.3 Nynější onemocnění; 2.5 Základní fyzikální vyšetření u poruch vědomí; 2.5.1 Stav vitálních funkcí; 2.5.1.1 Tlak krve (TK); 2.5.1.2 Tep; 2.5.1.3 Teplota; 2.5.1.4 Dýchání; 2.5.2 Známky podvýživy; 2.5.3 Známky úrazu hlavy; 2.5.4 Kůže; 2.5.5 Zápach dechu; 2.5.6 Poslech srdce a plic; 2.6 Klinické a laboratorní známky alkoholismu; 2.7 Obecné principy při otravách
3. KVANTITATIVNÍ DÉLETRVAJÍCÍPORUCHY VĚDOMÍ3.1 Specifické vyšetření bezvědomého; 3.1.1 Posouzení hloubky bezvědomí; 3.1.2 Kmenové reflexy; 3.1.2.1 Zornicový (pupilární) reflex; 3.1.2.2 Vertikální okulocefalický reflex; 3.1.2.3 Horizontální okulocefalický reflex; 3.1.2.4 Okulovestibulární (kalorický) reflex; Okulocefalické reflexy a okulovestibulární reflex -- souhrn; 3.1.2.5 Korneální reflex; 3.1.2.6 Okulokardiální reflex; 3.1.2.7 Dávivý reflex; 3.1.3 Zornicové poruchy; 3.1.3.1 Izokorické zornice; 3.1.3.2 Anizokorické zornice; 3.1.4 Postavení očí a oční pohyby
3.1.5 Inervace lícním nervem v bezvědomí3.1.6 Končetinová symptomatika; 3.1.6.1 Spontánní držení a pohyby končetin; 3.1.6.2 Provokované pohyby končetin; 3.1.6.3 Pády pasivně zdvižených končetin; 3.1.6.4 Tonus svalstva; 3.1.6.5 Šlachookosticové reflexy a Babinskiho jev; 3.1.7 Ložiskové příznaky postižení mozku; 3.1.8 Meningeální syndrom; 3.2 Souhrn klinického vyšetření; Supratentoriální afekce; Infratentoriální afekce; Meningeální syndrom; Difúzní, víceložiskové a metabolické postižení; Psychogenní porucha vědomí; 3.3 Mozkové herniace; 3.4 Příčiny déletrvajícího bezvědomí
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Print version record
Subject Syncope (Pathology)
Loss of consciousness.
Spasms.
Syncope
Unconsciousness
Spasm
HEALTH & FITNESS -- Diseases -- General.
MEDICAL -- Clinical Medicine.
MEDICAL -- Diseases.
MEDICAL -- Evidence-Based Medicine.
MEDICAL -- Internal Medicine.
Loss of consciousness
Spasms
Syncope (Pathology)
Form Electronic book
ISBN 9788024629223
8024629224