Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Andersson, Curt, 1940-

Title Med politiken som ledstjärna / Curt Andersson
Published Lund : Sekel, 2010 (Polen)

Copies

Description 1 online resource (192 pages) : illustrations
Contents ""Innehåll ""; ""Förord""; ""Inledning ""; ""Bokens bakgrund och utgångspunkter""; ""Bommersvik, en socialisationsarena för unga socialdemokrater""; ""Den politiska m�nniskan""; ""Bokens problemområde""; ""De sociala och de asociala""; ""Tillhörighet och identitet""; ""Normalt och onormalt""; ""Insp�rrning och isolering av avvikande m�nniskor""; ""Den genomt�nkta institutionen""; ""Folkhemmet och folkhemstanken i teori och praktik""; ""I det goda hemmet finns det inga kelgrisar och styvbarn!""; ""Vetenskapen och expertisen i samh�llets tj�nst""; ""Sverige under efterkrigstiden""
""Vad k�nnetecknar den genomt�nkta institutionen?""""Barna- och ungdomsvårdssituationen i Sverige från 1930 till 1960""; ""Hur formas m�nniskors socialitet och liv?""; ""Socialisationsprocessen i m�nniskors liv""; ""Arbetsplatsen, en urgammal socialisationsarena""; ""Vad inneb�r begreppet sj�lvidentitet?""; ""Socialdemokratin, det moderna samh�llets tempelriddare?""; ""Individen, kollektivet och staten ur ett relationsperspektiv""; ""Vetenskapens och experternas tid""; ""Socialdemokratin och socialpolitiken""; ""Keynes neoekonomi kopplad till den nya socialpolitiken""
""Stats- och samh�llsutveckling i Sverige. En överblick""""Algots resa från lokeldarbitr�detill styresman""; ""Arbetsplatsen som en socialisationsarena""; ""V�gen till politiken""; ""Socialdemokratin och ungdomsvården""; ""Socialpolitik och ungdomsvård i skuggan av andra v�rldskriget""; ""N�mndernas makt""; ""I Kungliga Socialstyrelsens tj�nst""; ""Den avsk�rmade anstaltsv�rlden""; ""Asocialiteten i form av avvikande beteende""; ""Hospitalet. En asyl för de vansinniga""; ""De slutna institutionerna""; ""Anstaltsvistelsen ur de intagnas perspektiv""
""De sj�lsligt abnorma: flickorna på Skarvik-Tallåsen""""L�kepedagogik och psykologi för anstaltschefer""; ""De asociala och institutionstanken""; ""Vilken utbildning hade personalen vid ungdomsvårdsskolorna?""; ""Den statliga interventionen""; ""Differentieringsprinciper för intagning på ungdomsvårdsskola""; ""Ungdomsvården i efterkrigstidens Sverige""; ""Sociala institutioner ur ett idéhistoriskt ochsocialpedagogisktperspektiv""; ""Med uppfostringstanken som förebild""; ""Den ih�rdiga arbetsmoralismen. Arbetets roll inom anstaltsvården""
""Axel Gustav Gyllenkrok (1783�1865). Hans tid, tankev�rld och livsprojekt""""Varför tillkom Råby R�ddningsinstitut?""; ""R�ddningsinstitutets uppgift och verksamhet""; ""Vård eller förvaring? En st�ndigt aktuell debatt""; ""Institutionen och dess struktur""; ""Anstalten som ett öppet system: öppenvårdsprincipen""; ""Anstaltslivet på Råby""; ""Arbetet som vårdare""; ""Den nya given inom ungdomsvården""; ""Råby blir statlig ungdomsvårdsskola""; ""Livsprojekt, socialisering och identitet""; ""För�ndringsarbetet på Råby 1950�1967""
Bibliography Includes bibliographical references (p. 185-190) and index
Notes Svenska
SUBJECT Andersson, Algot, 1904-1992. http://id.loc.gov/authorities/names/no2010203033
Subject Socialists -- Sweden -- Biography
Politics and government.
Socialists.
Ungdomsvård -- historia -- Sverige -- 1900-talet.
Socialdemokrati -- historia -- Sverige -- 1900-talet.
Socialpolitik -- historia -- Sverige -- 1900-talet.
Socialdemokrater -- Sverige -- biografi.
Kommunalpolitiker -- Sverige -- Skåne län -- biografi.
Rektorer -- Sverige -- Skåne län -- biografi.
SUBJECT Sweden -- Politics and government -- 20th century. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85131110
Subject Sweden.
Genre/Form Biographies.
Form Electronic book
LC no. 2010457214
ISBN 9789185767373
9185767379