Book Cover
Book
Author Wang, Guansan.
王冠三.

Title Ying yu guan ci yong fa zhi nan = Articles / Wang Guansan zhu
英語冠詞用法指南 = Articles / 王冠三著
Edition Di 1 ban
第1版
Published Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1986
香港 : 商務印書館, 1986

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  428.24951 WAN  AVAILABLE
Description iv, 171 pages ; 21 cm
Series Dang dai Ying yu cong shu = Contemporary English series
當代英語叢書 = Contemporary English series
Dang dai Ying yu cong shu
當代英語叢書
Bibliography Includes bibliographical references (page 171)
Subject English language -- Article.
English language -- Texbooks for foreign speakers -- Chinese
Author Wang, Guansan.
ISBN 962071069X (paperback)
Other Titles Articles
Ying yu guan ci yong fa zhi nan