Limit search to available items
Book Cover
Book

Title Fan yi xin lun ji / Liu Jingzhi zhu bian
翻譯新論集 / 劉靖之主編
Edition Di 1 ban
第1版
Published Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1991
香港 : 商務印書館, 1991

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  428.02951 FAN  AVAILABLE
Description iv,504 pages ; 22 cm
Series Xianggang fan yi xue hui cong shu
香港翻譯學會叢書
Xianggang fan yi xue hui cong shu.
Notes "Xianggang fan yi xue hui er shi zhou nian ji nian wen ji"--Cover
香港翻譯學會二十週年紀念文集
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Mainly Chinese, some English
Subject Chinese language -- Translating into English.
Chinese language -- Translating.
English language -- Translating into Chinese.
Author Liu, Jingzhi, 1935-
劉靖之, 1935-
Xianggang fan yi xue hui.
香港翻譯學會.
LC no. 92220821
ISBN 9620711025
Other Titles 880-06 "Xianggang fan yi xue hui er shi zhou nian ji nian wen ji."
880-06 《香港翻譯學會二十週年紀念文集》