Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Bernal, Arkadiusz, author

Title Podatek od wartości dodanej : studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału / Arkadiusz Bernal ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Published Poznań : Wydawnictwo UEP, 2019
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Summary Celem rozprawy jest ocena przydatności podatku od wartości dodanej, jako formy opodatkowania konsumpcji, do realizacji funkcji fiskalnych i pozafiskalnych oraz ustalenie, jak przerzucalność tego podatku wpływa na te funkcje. Celem części empirycznej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, na kogo, w jakim zakresie i w którym momencie przerzucany jest ciężar podatku od towarów i usług. W rozprawie analizowane są trzy kierunki przerzucalności - na konsumentów, pracowników i dawców kapitału. Problem przerzucalności jest niezwykle aktualny i złożony, wymagający uwzględnienia międzydyscyplinarnych obszarów wiedzy. Autor porusza się po nich z łatwością, a przy tym przystępnie przedstawia je czytelnikowi
The objective of the dissertation is to evaluate the suitability of the value added tax, as a form of consumption taxation, to accomplish fiscal and non-fiscal functions, and to determine how the pass-through of the tax affects these functions. The objective of the empirical part is to answer the question to whom, to what extent and when the value added tax burden is shifted. In the dissertation the following tax-shifting directions are analyzed: to consumers, employees and capital providers
Bibliography Includes bibliographical references (pages 212-232)
Notes In Polish with English summary
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed August 25, 2021)
Subject Fiscal policy.
Taxation.
Value-added tax.
Fiscal policy.
Taxation.
Value-added tax.
Form Electronic book
ISBN 8366199800
9788366199804
Other Titles English summary title: Value-added tax : a study of the tax shifting to consumers, employees and capital providers