Limit search to available items
Book Cover
E-book

Title Kierunki rozwoju rynku nieruchomości / redacja naukowa Piotr Bartkowiak
Published Poznań : Wydawnictwo UEP, 2020
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Summary Autorzy monografii postanowili przeprowadzić, w pewnym ograniczonym zakresie, analizę rynku nieruchomości i potencjalnych kierunków jego rozwoju. Owo ograniczenie zostało sprowadzone do poszukiwania i kształtowania efektywności rynku nieruchomości w Polsce. Potrzeba ciągłych badań rynku i określania sytuacji na rynku nieruchomości wynika z tego, że wiedza wszystkich interesariuszy jest kształtowana w dużej części na historycznych danych rynkowych i może nie być wystarczająca do przeprowadzania wieloaspektowych analiz rynkowych, np. przedsięwzięć deweloperskich. Powodem, dla którego należy prowadzić badania lokalnego rynku mieszkaniowego, jest także fakt, że każdy z interesariuszy oczekuje określonej efektywności na rynku nieruchomości. Ta zaś może się pojawić tylko wtedy, gdy prawidłowo odczytane zostaną pewne zmienne, takie jak preferencje mieszkaniowe (jakich mieszkań szukają kupujący) czy podaż (oferta) mieszkań na lokalnym rynku (co sprzedaje konkurencja)
Bibliography Includes bibliographical references
Notes In Polish with English summary
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed August 25, 2021)
Subject Real estate investment.
Real property.
Real estate investment.
Real property.
Form Electronic book
Author Bartkowiak, Piotr, editor.
ISBN 8366199967
9788366199965
Other Titles English summary title: Directions of development of the real estate market