Book Cover
E-book
Author Baaring, Inge

Title Tolkning : - hvor og hvordan? / Inge Baaring
Edition 3. udg
Published Frederiksberg [Denmark] : Samfundslitteratur, 2001
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (125 pages) : illustrations
Contents ""Omslag""; ""Forside""; ""Titelside""; ""Kolofon""; ""Indhold""; ""Kapitel 1. Indledning""; ""Kapitel 2. Tolkning og oversÃ?ttelse""; ""2.1. Ligheder og forskelle""; ""2.2. Tolkens (sÃ?rlige) arbejdssituation""; ""Kapitel 3. Tolkeform""; ""3.1. Konsekutiv tolkning""; ""3.1.1. Tolkeretning""; ""3.1.2. Dialogtolkning""; ""3.1.3. Foredragstolkning""; ""3.1.4. Â"GorbatjovtolkningÂ"""; ""3.2. Simultantolkning""; ""3.2.1. Tolkeretning (modersmÃÆlsprincippet)""; ""3.2.2. Simultantolkning i kabine""; ""3.2.3. Simultantolkning over relÃ?""; ""3.2.4. Hvisketolkning""
""7.1.3. Uddannelse""""7.2. Politi- og retstolkning""; ""7.2.1. Polititolkning""; ""7.2.2. Retstolkning""; ""7.2.3. Tolkeform""; ""7.2.4. Arbejdsbetingelser""; ""7.2.5. Uddannelse""; ""7.3. Konferencetolkning""; ""7.3.1. Tolkeform""; ""7.3.2. Arbejdsbetingelser""; ""7.3.3. Uddannelse""; ""7.4. Social og medicinsk tolkning i indvandrer- og flygtningesprogene""; ""7.4.1. Lovgrundlaget""; ""7.4.2. Tolkebehovet""; ""7.4.3. Tolketjenester""; ""7.4.4. Tolkeform""; ""7.4.5. Sprog""; ""7.4.6. Arbejdsbetingelser""; ""7.4.7. Uddannelse""
""7.5. Tolkning mellem grÃ?nlandsk og dansk i GrÃ?nland og Danmark""""7.5.1. Tolkning i GrÃ?nland""; ""7.5.2. Uddannelse i GrÃ?nland""; ""7.5.3. Tolkning i Danmark""; ""7.5.4. Uddannelse i Danmark""; ""7.5.5. Generelle bemÃ?rkninger""; ""Kapitel 8. BrugeradfÃ?rd""; ""Kapitel 9. Arrangement af konferencer i henhold til AIICs regler""; ""Kapitel 10. Perspektiver""; ""LITTERATURLISTE""; ""ADRESSER""; ""STIKORDSREGISTER""
""Kapitel 4. Tolkens sprogkombination""""4.1. Aktive og passive sprog""; ""4.2. Betegnelserne A-, B- og C-sprog""; ""4.3. Tosprogethed og tolkning""; ""Kapitel 5. Tolkens sprogkundskaber og personlige egenskaber""; ""5.1. Sprogkundskaber""; ""5.2. Almen viden""; ""5.3. Specialviden""; ""5.4. Personlige egenskaber""; ""Kapitel 6. Tolkningens etik""; ""6.1. Love og bestemmelser""; ""6.2. Tolkens pligter""; ""6.3. Tolkens rolle""; ""Kapitel 7. Tolkens arbejdsmarked""; ""7.1. Tolkning af forretningsforhandlinger og interviews""; ""7.1.1. Tolkeform""; ""7.1.2. Arbejdsbetingelser""
Bibliography Includes bibliographical references and index
Subject Court interpreting and translating.
Translating and interpreting -- Denmark
Translators -- Training of -- Denmark
Court interpreting and translating.
Translating and interpreting.
Translators -- Training of.
Denmark.
Form Electronic book
ISBN 8759399724
9788759399729