Limit search to available items
Book Cover
E-book

Title Den kommunikerende organisation / Anne Katrine Lund & Helle Petersen (red.)
Edition 1. udg
Published Frederiksberg [Denmark] : Samfundslitteratur, 2000
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (1 volume (unpaged)) : illustrations
Contents ""Book Cover""; ""Title""; ""Copyright""; ""Indhold""; ""Den kommunikerende organisation""; ""Den kommunikerende organisation i fremtiden""; ""1. Indledning""; ""2. Den informationsteknologiske udvikling: fra analog til digital""; ""Fremtidens virksomhed: de indre linier og deres kommunikationsmÃ?ssige konsekvenser""; ""3. PÃ¥ grÃ?nsen mellem virksomhed og omverden""; ""Det omgivende samfund: marked, myndigheder og samfund""; ""MarkedsfÃ?ring i fremtiden""; ""Opsummering""; ""Noter:""; ""Organisationskultur og interkulturel kommunikation i et internationalt perspektiv""; ""1. Indledning""
""2. Kulturbegrebet""""Generelle betragtninger""; ""En abstrakt teoretisk analyseramme""; ""c. Organisationskultur""; ""3. Kultursf�rebegrebet og -modellen""; ""a. Identitet og organisationskultur""; ""b. Organisationskulturen eller kulturen i et �skeperspektiv""; ""4. Interkulturel kommunikation""; ""a. Kommunikativ aktion""; ""b. Intraorganisationsm�ssige kommunikationsm�nstre""; ""c. Kommunikation på tv�rs af makro- og organisationsgr�nser""; ""5. Konklusion""; ""Noter:""; ""Litteratur""; ""Ledelseskommunikation""; ""1. Ledelseskommunikation""; ""2. Ledelse og kommunikation""
""3. Virksomhedsmodellen år 2000""""4. Virksomhed og ledelseskommunikation""; ""5. Kommunikationskuben og ledelseskommunikation""; ""6. Konklusion""; ""Ledelse og kommunikation""; ""1. Indledning""; ""2. Nogle aktuelle ledelses-og kommunikationstemaer""; ""En organisations s�rkende""; ""Struktur""; ""Fag og flerfaglighed""; ""Helheden""; ""Organisationens interessenter""; ""V�rdibaseret ledelse""; ""Kompetenceguld og frihedsledelse""; ""V�rdiafklaring""; ""3. Kommunikation og organisation""; ""Kommunikation som en selektiv h�ndelse""; ""F�llesskab og scene""
""5. Kommunikation som symbol � et menings-og fortolkningsperspektiv på kommunikation""""6. Kommunikation som tale � et sprogperspektiv på kommunikation""; ""7. Kommunikation som konversation og samtale -- et dialogperspektiv på kommunikation""; ""8. Kommunikation som spiritualitet � et visdomsperspektiv på kommunikation""; ""9. Kommunikation som @-kanal � et elektronisk perspektiv på kommunikation""; ""10. Kommunikation som stilhed og stilhed som sprog � et andet sprogperspektiv på kommunikation""; ""5. Klarsynet leder eller visuel klunser � afrunding""; ""Litteratur""
""Interessentmodellen og kommunikation""""Ledelse som kommunikation""; ""Kommunikationens firkant""; ""Forståelsesrum""; ""4. Metaforer for kommunikation i organisationer""; ""1. Kommunikation som kanal og transmission � et afsenderperspektiv på kommunikation""; ""2. Kommunikation som linse � et modtagerperspektiv på kommunikation""; ""3. Kommunikation som kobling � et relations-og netv�rksperspektiv på kommunikation""; ""4. Kommunikation som handling � et interaktionsperspektiv på kommunikation""
Bibliography Includes bibliographical references
Subject Communication in organizations.
Communication in organizations.
Form Electronic book
Author Lund, Anne Katrine
Petersen, Helle
ISBN 8759399031
9788759399033